Novo hidžretsko leto 1444

S sončnim zahodom oziroma večerno molitvijo 29. julija 2022 vstopamo v novo hidžretsko leto.

Zgodovinsko gledano hidžra označuje selitev Muhammeda, naj je mir z njim, in prvih muslimanov iz Meke v Medino, ki se je zgodila leta 622 po Isi (Jezusu), naj je mir z njim. Hidžra je eden najpomembnejših dogodkov v zgodovini islama, saj je pomenila prelomnico v oblikovanju skupnosti muslimanov, ki temelji na požrtvovalnosti, bratski ljubezni in solidarnosti.

Zaradi izjemne pomembnosti tega dogodka so v času kalifa Omerja, naj bo Bog zadovoljen z njim, hidžro vzeli za začetek muslimanskega koledarja, ki je v osnovi lunarni in je za 10 dni krajši od sončevega koledarja.

V duhovnem smislu je hidžra opustitev grehov in iskanje neusahljivih sporočil iz kur’anskega izvira modrosti, v katerem se prepletajo človečnost, solidarnost in človekoljublje.

Hidžra se v Kur’anu omenja več kot 30-krat in številni hadisi Božjega poslanca se nanašajo tako na sam dogodek kot tudi na sporočila, ki izhajajo iz hidžre. V hadisu je navedeno: »Najboljša hidžra je zapustiti in izogniti tisto, kar tvoj Gospodar sovraži in prezira /…/« (Ahmed, 2/160).

Vsem muslimanom in muslimankam čestitamo ob prihodu novega hidžretskega leta 1444.