Kurban 2022

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji organizira akcijo kurbanov. Kurban lahko vplačate v prostorih Islamske skupnosti