Tretja redna seja Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji

V ponedeljek, 22. novembra 2021, je bila organizirana tretja redna seja Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki ji je predsedoval predsednik Mešihata mufti mag. Nevzet Porić. Seji so prisostvovali člani Mešihata Haris Muratagić, Sead Karišik, Zinaid Mahmutagić in administrativni sodelavec Mešihata Nevres Mustafić.

Člani Mešihata so razpravljali o aktualnih epidemioloških razmerah v Sloveniji  in načinu organiziranja verskih dejavnosti v času epidemije in v zvezi s tem pozvali člane Islamske skupnosti naj spoštujejo veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije ter, da skrbijo svoje zdravje in zdravje svojih najbližjih.

Na seji je bila sprejeta informacija o aktualnih projektih Islamske skupnosti ter načrt in program mektebskega pouka, ki bo poslan v nadaljnjo proceduro.

V nadaljevanju seje so bila obravanavana aktualna tekoča vprašanja in načrti Islamske skupnosti za prihodnje obdobje.