ZASEDAL ZBOR ISLAMSKE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI – MUFTI GRABUS SE POSLAVLJA S 30. JUNIJEM 2021

V nedeljo, 28. marca 2021 je v Muslimanskem kulturnem centru v Ljubljani zasedal Zbor Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki mu je predsedoval Eldin Velagić.

Na peti redni seji Zbora so bili prisotni, poleg članov Zbora, tudi člani Mešihata, imami in predsedniki izvršilnih odborov.

Uvodni nagovor je imel mufti prof. dr. Nedžad Grabus v katerem je predstavil najbolj pomembne podatke o delovanju Islamske skupnosti v preteklem letu. Mufti Grabus je med drugim povedal:

”Sestali smo se v pogojih, ki ne omogočajo razmišljanje o pomembnih idejah in načrtovanje velikih projektov ter organiziranje programskih vsebin masovnega karakterja. Uspeli smo v preteklem letu, katerega se bomo spominjali po pandemiji COVID-19 kot tudi ”ustavitvi” običajnega načina življenja, opraviti vse obveznosti do subjektov s katerimi sodelujemo. Nismo nikomur dolžni in to je rezultat, ki je na koncu za nas najbolj pomemben. Preteklo leto si bomo zapomnili po zaključku projekta Muslimanskega kulturnega centra o katerem se je govorilo od leta 1969. Hvala Bogu na Milosti, ki nam jo je podaril, pomoči in uspehu v tem velikem projektu. Rahmet (milost) vsem tistim, ki so začeli idejo, sanjali o džamiji v Ljubljani,

Nismo nikomur dolžni in to je rezultat, ki je na koncu za nas najbolj pomemben

pomagali s svojimi besedami, dejanji in premoženjem. Hvaležni smo poglavarju Islamske skupnosti v BiH, reisu-l-ulemi dr. Huseinu Kavazoviću in bivšemu reisu-l-ulemi dr. Mustafi Ceriću. Molimo se k Vzvišenemu Bogu, da nagradi naše brate iz Katarja, ki so podprli ta projekt. Njihova nesebična pomoč in razumevanje so nam omogočili izgradnjo monumentalnega objekta. Zahvala pripada velikem številu odgovornih oseb iz občinske in državne administracije Republike Slovenije za nesebično pomoč. Posebna hvala kolegom imamom, predsednikom izvršnih odborov, članom Zbora in vsem mojim sodelavcem.

Izgradnja Muzeja Islamske skupnosti

V preteklem letu smo pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo Muzeja Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, imamo izdelan izvedbeni projekt, v naslednjih dneh bomo zgradili priključek za vodo, uredili bomo južni del MKC in začeli z izkopi gradbene jame. Ko bomo prihranili nekaj denarja bomo lahko začeli izvajati dela na tem projektu. Če ne pridobimo večjo donacijo, naš cilj mora biti, da vsako leto zgradimo en del stavbe Muzeja in zaključimo celoten projekt, ob Božji pomoči, vsaj do leta 2031. V preteklem letu smo uspeli kupiti dodatni objekt na Jesenicah. Poplačali smo obveznosti za objekt v Ljubljani na naslovu Cesta Andreja Bitenca 70. Začeli smo z drugimi projekti, obnovili smo molilnico in uredili družabne prostore v Velenju, obnovili smo hišo v Grablovičevi ulici 14 v Ljubljani, obnovili prostore na Jesenicah na naslovu Ul. V. Kejžarja 19, itd.

Epidemija pušča resne posledice na zdravje ljudi in delovanje Skupnosti

Situacija v kateri se nahaja cel svet zaradi pandemije korona virusa že pušča sledove na zdravju ljudi, duševnem zdravju in prihodnjih družbenih odnosih. To bo zagotovo vplivalo tudi na delo in delovanje Islamske skupnosti v Sloveniji. Spreminja se splošna družbena klima v političnem, medijskem in javnem delovanju, poudarjene so oblike netolerance, ki se v nekaterih segmentih spreminjajo v sovraštvo. Zato je pomembno ostati resen in odgovoren pri delovanju in biti pozoren pri vseh objavah na družbenih omrežjih, pridigah in javnem govoru o temah, ki vplivajo na naš položaj med člani Islamske skupnosti in v širši družbeni skupnosti. Zelo pomembno je ohranjati stike s člani Islamske skupnosti in pokazati visok nivo razumevanja za ljudi in njihovo stanje, ker je splošna situacija v družbi pod stalnim ”pritiskom” zaradi ukrepov, ki so v veljavi zaradi epidemije. Samo dejstvo, da ne obstaja prost pretok oseb in svoboda gibanja ter da je omejeno gibanje tudi v nočnem času so razlogi, ki nas opozarjajo in signalizirajo, da se spreminja način življenja. To so teme, ki so pomembne za širšo razpravo.

Odpiranje Skupnosti je eden največjih uspehov

Mogoče bi bilo potrebno tudi govoriti o umeščanju Islamske skupnosti v preteklih letih v širšo družbeno skupnost, o odpiranju vrat do občinskih in državnih inštitucij, o vključenosti posameznikov in celotne naše Skupnosti, ki smo jo dosegli. Prosim, da to ne razumete kot ”samohvalo” toda leta 2006 nismo nikogar osebno poznali iz občinskih organov v Ljubljani, podobno je bilo tudi v drugih mestih. Ta sprememba je mogoče tudi najbolj pomembna, ki se je zgodila v našem delovanju. Ne iščem nikakršno zahvalno toda želim to posebej poudariti in to smatram, kot svoj velik uspeh. S svojim delovanjem smo odprli možnost komunikacije s širšo slovensko javnostjo, kar je pripeljalo do sprostitve odnosov do Islamske skupnosti in vzpostavitve kontaktov z občinskimi in državnim nivojem oblasti. Vedno je odvisno od nas koliko in kako bomo te odnose razvijali in negovali, ali bomo znali narediti razliko med interesi institucije in osebnimi interesi. V odnosu s katerim koli nivojem oblasti, ko se nastopa iz pozicije Islamske skupnosti, ali se predstavlja kot predstavnik Islamske skupnosti, aktivist, zaposleni, zastopnik, se ne sme biti oseben, reševati svoje osebne stvari, saj ker je vedno potrebno imeti v mislih dejstvo, da Islamska skupnost daje moč našemu delovanju in ne posamezno delovanje ali nastopanje zaradi osebnih interesov. 

Kar se tiče drugih vprašanj in naših programov ne bi posebej govoril. Pred nami je blagoslovljeni mesec ramazan, ki bo morda težji od lanskoletnega. Potrudite se, kolikor lahko, da pri svojem delu vzpostavljate kontakte s člani Islamske skupnosti. Molim Vzvišenega Boga, da nam olajša in pomaga pri našem delovanju. Prosim Ga, da vas nagradi in podpre na poti Resnice”, je povedal mufti Grabus.

25% manj prihodkov Islamske skupnosti v primerjavi z letom 2019

V nadaljevanju je Zbor razpravljal in sprejel poročilo Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji za leto 2020 kot tudi finančno poročilo. Poseben uspeh v letu 2020 je zaključek projekta opreme Muslimanskega kulturnega centra in začetek uporabe džamije v Ljubljani. Islamska skupnost je v letu 2020 poplačala dolg za hišo v ljubljanskem naselju Pržan in kupila dodatno poslovno stavbo na Jesenicah. Islamska skupnost je poslovala pozitivno. Zaradi pandemije korona virusa je bilo poudarjeno, da je Islamska skupnost v Sloveniji v preteklem letu ustvarila 25% manj prihodkov v primerjavi z letom 2019. Še večji upad prihodkov se pričakuje v letu 2021 zaradi nezmožnosti organiziranja in izvedbe ustaljenih programov. Džuma-namazi (petkove molitve) se opravljajo od oktobra 2020 ob minimalni prisotnosti članov izvršnih odborov. To so razlogi, ki bodo vplivali na načrtovane aktivnosti in bodo upočasnili nadaljnji razvoj infrastrukture Islamske skupnosti. Izražena je bila zahvala članom in simpatizerjem Islamske skupnosti, ker so, ne glede na težko situacijo, skrbeli za svojo Skupnost in podprli funkcioniranje Islamske skupnosti v celoti. Sprejeta so bila poročila imamov in predsednikov izvršnih odborov. Predstavljen je načrt dela in delovanja za leto 2021, čigar realizacija je odvisna od epidemiološke situacije v Sloveniji. Pri sprejemanju finančnega načrta Islamske skupnosti za leto 2021, ki je bil optimistično načrtovan je bilo poudarjeno, da bo epidemiološka situacija zelo vplivala na uresničitev ciljev iz finančnega plana, ki je odvisen od prostovoljnih prispevkov članov Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

Mufti Grabus se poslavlja 30. junija 2021

V nadaljevanju je zbrane ponovno nagovoril mufti Nedžad Grabus, ki je navzoče presenetil z izjavo, da bo s 30. junijem 2021, zaključil mandat predsednika Mešihata in muftija Islamske skupnosti v Sloveniji. Med drugim je povedal:

”Junija bo, če bo Bog dal, petnajst let odkar opravljam funkcijo predsednika Mešihata in muftija. Ko sem leta 2006 prevzel funkcijo je bila Islamska skupnost »odrinjena« na rob družbe in je bilo malo tistih, ki so nam dajali možnosti za oživitev njenega dela in izpopolnitev njene misije. Zoper Islamsko skupnost so se zedinili notranji in zunanji dejavniki. Prepričali smo se brez kakršnegakoli dvoma (ayn al-yakeen), v kur’ansko sporočilo, da je ”Bog največji Načrtovalec” (hayru-l-makirin), a naša obveza je vlagati maksimalen trud in napor pri svojem delu. Torej, Islamska skupnost je bila leta 2006 odrinjena na rob družbe z majhnimi možnostmi, da se kadarkoli vzravna in zgradi džamijo v Ljubljani. Danes s ponosom lahko rečemo, ne samo da smo zgradili monumentalen objekt Muslimanskega kulturnega centra, temveč, da so to prepoznale tudi strokovne komisije in laična javnost v Sloveniji kot tudi v svetu, ki so džamijo v Ljubljani izbrali za najlepši sakralni objekt zgrajen v letu 2020.

Postavili smo Islamsko skupnost na svetovni religijski zemljevid

Postavili smo Islamsko skupnost na svetovni religijski zemljevid. Veseli in hvaležni smo Vsemogočnem Bogu. Ponosni in vzravnani v svojem delovanju. Skrušeno in s ponižnostjo se spominjam vseh naših prijateljev, vakifov (donatorjev), umrlih in živih, ki so nam pomagali na tej poti. Spomnim se vseh dobronamernih ljudi, ki so nas spodbujali in se molili, da smo uspeli pri svojem delu. Izpolnili smo svoj strateški cilj, imamo džamijo v Ljubljani. Na tem svetu nikoli ne bo primanjkovalo delovnih mest, projektov in programskih vsebin. Opravil sem pogovor z našim reis-l-ulemo dr. Huseinom Kavazovićem in mu sporočil, da je čas, da svojo misijo končam kot mufti v Ljubljani. Reisu-l-ulema je izrazil svoje razumevanje, dal soglasje in blagoslov. Petnajst let služenja Islamski skupnosti in muslimanom v Sloveniji je dovolj od mene.

Zaključujem položaj predsednika Mešihata

Danes s polno vestjo, svobodno voljo in brez kakršne koli prisile, izjavljam, da se 30. junija 2021 končuje moj položaj predsednika Mešihata Islamske skupnosti v Sloveniji. Hvala vsem za sodelovanje, razumevanje in bratsko podporo, ki ste jo pokazali v preteklih letih.

Upam, da bo celoten postopek izvolitve novega vodstva Islamske skupnosti končan do 30. junija 2021. Naj nam Vsemogočni Bog pomaga pri ohranjanju emaneta (zaupanja) za katerega skrbimo na Njegovo zadovoljstvo, zadovoljstvo našega Poslanca, Bog naj ga blagoslovi in mu podari mir, in vernikov. Amin”, je zaključil mufti Grabus.

Med razpravo so prisotni prosili muftija Grabusa, naj premisli o svoji odločitvi, saj so menili, da bi moral še naprej opravljati funkcijo predsednika Mešihata v Sloveniji in muftija tudi po izjemno plodnih petnajstih letih dela in delovanja ter izvedbi številnih projektov, zlasti dokončanju Muslimanskega kulturnega centra. Mufti Grabus je dejal, da je njegova odločitev dokončna in da je v skladu z dogovorom z reis-l-ulemo dr. Huseinom Kavazovićem. V nadaljevanju so imami, predsedniki izvršnih odborov in člani Zbora izrazili hvaležnost in spoštovanje muftiju Nedžadu Grabusu za njegova prizadevanja in zavzetost pri vodenju muslimanov in Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji v preteklem obdobju.

Razpisane volitve za predsednika Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji

Zbor Islamske skupnosti je nato, v skladu s Statutom Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, razpisal volitve za predsednika Mešihata, ki bodo v drugi polovici junija 2021.