Razpis za zbiranje ponudb za izgradnjo muzeja Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji

Razpis vključuje:

  • GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
  • STROJNE INSTALACIJE
  • ELEKTRO INSTALACIJE

Zaradi epidemiološki razmer potencialni interesenti lahko izrazijo interes na elektronski naslov mesihat@islamska-skupnost.si na podlagi katerega jim bo poslana vsa potrebna razpisna dokumentacija po elektronski poti.

Rok za oddajo ponudb je torek, 28. februar 2021.