Islamska skupnost postopno uvaja izvajanje verskih aktivnosti v džamijah

NAVODILA MEŠIHATA ISLAMSKE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI

IMAMOM IN VERNIKOM OB PONOVNEM IZVAJANJU VERSKIH OBREDOV V SAKRALNIH PROSTORIH

Mešihat Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji je 12. marca 2020, sprejel odločitev, da se začasno prekine izvajanje vseh obredov v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana (džamija) in ostalih verskih objektih po vsej Sloveniji, ki so v lasti Islamske skupnosti v RS. Tako so od 13. marca dalje molitve opravljali samo imami brez navzočnosti vernikov.

Na podlagi odloka št. 00717-13/2020 Vlade Republike Slovenije o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji (člen 3 in 5) (Uradni list št. 60 od 29.4.2020), je Mešihat Islamske skupnosti v RS razpravljal, 1. maja 2020, o možnosti ponovnega izvajanja verskih obredov v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana (džamija) kot tudi v ostalih verskih objektih v Republiki Sloveniji, ki so v lasti Islamske skupnosti in na podlagi tehtnih argumentov predsednika Mešihata in njegovih članov sprejel odlok s katerim se dovoljuje postopno ponovno izvajanje verskih obredov v vseh objektih, ki so v lasti Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, in sicer od ponedeljka, 4. maja 2020.

Ob tem je potrebno upoštevati naslednja:

 

NAVODILA OB IZVAJANJU VERSKIH OBREDOV V ČASU RAZGLAŠENE EPIDEMIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI

I

Vstop v verske objekte Islamske skupnosti je dovoljen samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Verski objekti bodo odprti 15 minut pred začetkom molitve in se zapirajo 10 minut po opravljenem obredu.

II

 V Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana (džamija) in ostalih verskih objektih Islamske skupnosti v RS se bodo opravljale naslednje molitve: opoldanska molitev (zuhr) skupaj z mukabelo (branje Kur’ana), ki se začne ob 12. uri, večerna molitev (jacija-isha) in nočna molitev (teravih-namaz) ter petkova molitev (džuma-namaz), ki se bo opravila dvakrat, če bo potrebno in možno. Prvič ob 13.30 in drugič ob 15. uri.

III

 Mekteb (verouk) se bo tudi v prihodnje izvajal na daljavo. Dženaze (pogrebi) se bodo izvajali v skladu z upoštevanjem navodil  državnih ustanov. Poroke so dovoljene ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo in nosijo zaščitne maske.

IV

Pri gibanju, dostopu in zadrževanju na javnem kraju je potrebno upoštevati varno razdaljo do drugih oseb. Verniki v džamiji naj upoštevajo to določilo pri opravljanju molitve. V vrstah (saf) pri molitvi naj bo med verniki ustrezna razdalja.

V

Hkrati je lahko v džamiji toliko oseb kolikor lahko džamija sprejme ob upoštevanju predhodnega člena o varni razdalji do drugih oseb.

VI

Pri gibanju in zadrževanju v verskih objektih je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna uporaba zaščitne maske za zaščito ustnega in nosnega predela. Imami in člani izvršilnih odborov bodo organizirali kontroliran vstop v verske objekte in ne smejo dovoliti nikomur, da vstopi v verski objekt brez zaščitne maske.

Verniki naj imajo s seboj molitveno preprogo (serdžada). Brez preproge ne bo možen vstop. 

VII

Pri vstopu v verske objekte je obvezno razkuževanje rok. Imami in člani izvršilnega odbora so dolžni priskrbeti razkužila, ki bodo na vhodu v verske objekte.

VIII

 Svetujemo vernikom naj se odpravijo od doma z abdestom (opravljenim obrednim umivanjem) saj bo omejena uporaba umivalnic. Ne bo možna uporaba Kur’anov in druge literature na policah v verskih objektih. Ne bo možen vstop v verske objekte brez nogavic.

IX

Imami in člani izvršilnega odbora so dolžni organizirati po končanih obredih prezračevanje prostorov v katerih so potekali obredi.

X

Imamom in vernikom svetujemo naj opustijo navado rokovanja pred in po obredu. Po končanem obredu naj zapustijo verske objekte brez zadrževanja v njihovih dvoriščih.

XI

Priporočamo starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam oziroma pripadnikom ranljivih skupin ter otrokom do 14. leta, naj obrede opravijo posamezno doma.

XII

Ta navodila veljajo do preklica.

 

Mešihat Islamske skupnosti v RS