Štirinajsto srečanje hadžijev in ikrar dova v Ljubljani

V nedeljo, 28. julija 2019, je bilo organizirano štirinajsto srečanje hadžijev oziroma romarjev in ikrar dova (molitev ob odhodu na hadž) za tiste, ki se bodo romanja v Meki in Medini udeležili letos.

Imami iz Slovenije (Nevres Mustafić, Zinaid Mahmutagić, Munzir Čelenka, Fahrudin Smajić, Mustafa Gavranović, Sead Karišik, Bilal Efendić, Samir Jusić in Adnan Merdanović) so izvedli program, ki je popestril svečanost.

Dobrodošlico prisotnim je zaželel imam Nevres Mustafić, ki bo letošnji vodič in je v imenu letošnjih hadžijev pozdravil prisotne.

Zbrane vernice in vernike je nagovoril mag. Nevzet Porić, podpredsednik Mešihata Islamske skupnosti. V svojem nagovoru je izpostavil pomembnost hadža in džemata oz. skupnosti, ki skrbi za organizacijo verskih aktivnosti njenih članov.

Zbrane vernice in vernike je nagovoril mufti iz Bihaća hafiz Mehmed Kudić, ki je v začetku nagovora izrekel priprošnjo Vzvišenemu Bogu, da olajša potovanje letošnjim romarjem ter jim sprejeme obred romanja, ki ga bodo opravili. V nadaljevanju je spregovoril o hadžu kot dolžnosti muslimanov, ki so jo dolžni opraviti enkrat v življenju.

Na koncu je imam Nevres Mustafić prebral ikrar dovo za letošnje romarje in zaprosil Vzvišenega Boga, da sprejme hadž vseh bodočih romarjev iz Slovenije.

Romarji, ki bodo letos opravili hadž, so: imam Nevres Mustafić, Fikret Makić (Ljubljana), Hazima Mulalić, (Ljubljana), Sejad Mulalić (Ljubljana), Sedija Mulalić (Ljubljana), Mustafa Durmić (Ljubljana), Zahida Durmić (Ljubljana), Samir Kerić (Ljubljana), Zehida Bajramović (Ljubljana), Davud Jurković (Ljubljana), Esma Hasanić (Ljubljana), Nihad Garibović (Ljubljana), Edvin Ganić (Kranj), Erdžam Delibašić (Krško), Smajo Bektašević (Jesenice), Fadil Kaltak (Jesenice), Rasim Ramić (Jesenice), Fuad Sinanović (Jesenice), Zumra Sinanović (Jesenice), Šemsa Bešić (Jesenice), Nesima Subašić (Jesenice), Šefik Šabanović (Trbovlje), Šefik Dedić (Trbovlje), Ibrahim Fazlić (Trbovlje), Behara Hasanović (Trbovlje), Munib Crnkić (Trbovlje), Rizo Taletović (Nova Gorica) in Eljvir Rizvanaj (Maribor).

Romarji bodo v svete kraje odpotovali v soboto in nedeljo, 3. in 4. avgusta. Želimo jim srečno pot.