Mufti Grabus na medverskem forumu skupine G20 v Tokiu

Od petka, 7. do nedelje 9. junija 2019, je mufti prof. dr. Nedžad Grabus, sodeloval na medverskem forumu skupine G20 v Tokiu na Japonskem.

Medverski forum skupine G20 ponuja letno platformo, ki povezuje tudi verske organizacije oz. skupnosti ter se ukvarja s svetovnimi agendami, kot so trajnostni razvoj in njegovi cilji. Na svojih srečanjih obravnava aktualna globalna vprašanja. Od leta 2008 deluje na različnih poljih in se ukvarja s priporočili svetovnih voditeljev. Vloga medverskega foruma skupine G20 temelji na pomembni vlogi, ki jo imajo verske skupnosti, saj prispevajo bogate izkušnje in ideje. Medverski forum skupne G20 se je prvič sestal v Avstraliji leta 2014 in je do danes obravnaval širok spekter tem vključno z ekonomskimi vprašanji, ekologijo, pravicami otrok, humanitarno pomočjo, zdravjem, izobraževanjem, svobodo verovanja ali prepričanja, globalno varnostjo, človekovimi pravicami in drugo. Dnevni red vsakega foruma je bil oblikovan ob upoštevanju letne prednostne naloge voditeljev G20, ki jih določi vlada gostiteljica skupaj s temami, ki jih verski voditelji potem priporočajo voditeljem G20. Srečanje medverskega foruma skupine G20 je od leta 2014 prvič potekalo v Avstraliji, 2015 v Turčiji, 2016 na Kitajskem, 2017 v Nemčiji  in 2018 Argentini.

Forum 2019 se je ukvarjal s povezovalnimi mostovi med kulturo in umetnostjo

Tema letošnjega foruma, ki je potekal na Japonskem je zasnovana na temeljih enakosti in trajnosti, ki so jo obravnavali vsi dosedanji forumi. Forum 2019 se je ukvarjal s povezovalnimi mostovi med kulturo in umetnostjo, ki se osredotoča na temeljne vrednote, ki so kot take bistvene za obravnavanje svetovnih vprašanj. Na dnevnem redu so bila tudi tri glavna tematska področja kot so a) mir in varnost vključno z ukrepi, ki obravnavajo izzive migracij beguncev, korupcija, nasilje, prizadevanja za socialno kohezijo in spoštovanje razlik v družbah; b) človeštvo in bistvena vprašanja za dobro počutje ljudi s posebnim poudarkom na otrocih, vlogi žensk in moških, zdravju, izobraževanju in vse večjemu staranju družbe; c) planet: skrb za zemljo in potrebni ukrepi za varstvo okolja in reševanje izzivov, ki jih prinašajo podnebne spremembe.

Poleg navedenega so bile na dnevnem redu foruma še štiri sorodne teme kot so: a) 30. obletnica Konvencije o otrokovih pravicah in vlogi verskih skupnosti pri zaščiti otrok; b) trgovina z ljudmi in sodobno suženjstvo ter ukrepi verskih skupnosti pri reševanju tega izziva; c)vloga družbenih medijev in tradicionalnih medijev in d) sodelovanje med verskimi voditelji in vladami G20. Gostitelj Foruma je bil dr. Haruhisa Henda, predsedujoči organizacije za Podporo razvoja v svetu.

Posebni gostje foruma so bili bivši britanski premier David Cameron, bivši irski premier Enda Kenny, bivši novozelandski premier Sir John Key in drugi.

Mufti Grabus je spregovoril na forumu skupine G20 na svečani otvoritvi na katerem je sodelovalo več kot dva tisoč ljudi.  Poleg muftija so na forumu spregovorili generalni tajnik KAICIID dr. Muammer bin Faisal, generalni sekretar Religij za mir dr. William Wendly, nadškof emeritus Osla dr. Gunnar Stalsett, apostolski nuncij na Japosnkem in drugi.

Vloga verskih voditeljev je, da zagovarjajo in razvijajo medsebojno razumevanje in spoštovanje

Mufti Grabus je poudaril pomembnost pluralnosti in spoštovanja različnosti v sodobnem svetu ob priznavanju različnih poti v religijski izkušnji. Sveti tekst Kur’ana poudarja, da je različnost med ljudmi zakon na katerem je bil ustvarjen svet. Vloga verskih voditeljev je, da zagovarjajo in razvijajo medsebojno razumevanje in spoštovanje, ki bo pripeljalo do priznavanja različnosti med ljudmi. V preteklih letih je vzpostavljeno veliko programov, ki spodbujajo medreligijski dialog in promovirajo povezanost med različnimi verskimi skupnostmi. Naša skupna vloga je, da razvijamo zavest o pomembnosti svetosti sakralnih objektov, ki so in morajo ostati prostori miru, razsvetljenstva, izobraževanja, duševnega miru in čiščenja srca.

Medverski forum na Japonskem spodbuja sodelovanje med ljudmi in pošilja močno sporočilo politikom najbolj razvitih držav, da v svoje programe delovanja vključijo tudi vprašanja religije in socialne pravičnosti, skrbi za pravičnost in krepitev prijatljskih odnosov med vsemi ljudmi.