Vzgoja kot najlepše darilo otroku

V tednu otroka objavljamo članek o pomembnosti pravilnega razumevanja vzgoje otroka in vlogi staršev. Tako široko zastavljena vprašanja zahtevajo širšo obravnavo vseh individualnih in družbenih dejavnikov, zato je članek zgolj opomnik o pomenu te tematike.

Dvomi o tem, kako pravilno vzgajati otroke in katere metode uporabljati, spadajo med temeljna in najpomembnejša vprašanja, s katerimi se vsak dan srečujejo vsi starši. Vendar se ne glede na vse okoliščine in izzive sodobnega življenja določena stališča in razmišljanja ponujajo kot edinstven obrazec in uspešen vzorec vzgoje otrok.

„Starši svojim otrokom ne morejo zapustiti nič boljšega, kot je lepa vzgoja,“je sporočilo poslanca Muhammeda, a.s., ki najbolje odraža koncept islamske etične in moralne dediščine. Iz teh besed črpamo vsakodnevno in nenehno motivacijo, da je vzgoja skozi osebni zgled najlepše darilo našemu otroku glede vseh tistih vrlin, ki jih štejemo med temeljne moralne in človeške vrednote, kot so ljubezen, pozornost, resnica, poštenost, blagost, pravičnost, odgovornost, spoštovanje starejših in spoštovanje raznolikosti ter številne druge. Razvijanje vseh (ne)naštetih lastnosti z osebnim zgledom je temelj, na podlagi katerega bo starš gradil vzgojo svojega otroka, in je samo tako mogoče oblikovati osebnost z visokimi moralnimi lastnostimi. Ravno zato je vzgoja ena najodgovornejših obveznosti vsakega starša. Je trajna, saj zahteva vsakodnevno razmišljanje pri iskanju najboljšega „ključa vzgoje“. In kot tako je ni mogoče prenesti na kogarkoli drugega. Splošno je znano, da so starši prvi učitelji svojih otrok, predvsem glede moralnih in drugih načel, saj v njih vidijo vzornike, po katerih oblikujejo svoja prva stališča in tudi različne vzorce obnašanja. Zato je vzgoja interaktivni proces, v katerem imajo starši najpomembnejšo vlogo, ker so prvi in stalni učitelji svojim otrokom.

Po drugi strani pa določene sodobne teorije o vzgoji, kot je Teorija ekoloških sistemovUriea Bronfenbrennera, poudarjajo pomembnost širšega družbenega okolja. Prav vsakdanje otrokovo okolje ima pomembno vlogo pri njegovi socializaciji, ker otrok in okolje nenehno vplivata drug na drugega. Zato je pomembno, da se starš zaveda pomena okolja (izzivov in možnosti) kot pomembnega dejavnika, ob katerem je treba pravilno vzgajati otroke. Ni mogoče zanemariti interaktivnega procesa v sedanjem globaliziranem oziroma pluralnem okolju, tako kot ni mogoče zanemariti koncepta osebnega zgleda viskomoralnih lastnosti, saj so procesi komplementarni in ne nasprutojoči si.

Vsi otroci, kot tudi vsi drugi ljudje, so privrženi darilom. A otrok bo pozabil na vsa nešteta darila iz otroštva, ki jih je dobil od svojih staršev, ne bo pa pozabil čustev, ljubezni in pozornosti, ki so mu jih namenjali starši, saj vse to ostane trajen in pomembne dejavnik pri oblikovanju njegove osebnosti. Zato poudarjanje ljubezni in pozornosti skozi vsakodnevni pogovor in skupno preživljanje časa nikoli ni pretirano.

Pripravil: Nevres Mustafić