Mevlud ob novem 1440. hidžretskem letu

V soboto, 15. septembra 2018, je v Ljubljani po opravljeni večerni molitvi (akšam namazu), potekala mevludska svečanost ob novem 1440. hidžretskem letu.

Ko govorimo o mevludu govorimo o mevludu kot besedilu (hvalospev ob rojstnem dnevu poslanca Muhammeda, a.s. (naj bo mir z njim) in o mevludu kot svečanosti, ob kateri se ljudje zberejo in melodično recitirajo določene odlomke mevluda. Dobeseden prevod besede mevlud je ”rojstvo”. Mevludske svečanosti so globoko ukoreninjene v tradiciji Bošnjakov in tako je mevlud organiziran ob različnih priložnostih. Tokrat je potekal ob vstopu v novo 1440. hidžretsko leto.

Na vseh mevludih je poleg recitiranja mevludskih verzov naprej recitiran Kur’an, izrekajo se številne molitve za božji blagoslov poslancu Muhammedu, a.s. (salavati). Tokratni mevlud so izvedli imami Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Zbrani verniki pa ob vsakem mevludu prisluhnejo tudi verskem predavanju. Zbrane vernike je na tokratni mevludski svečanosti sprva nagovoril hafiz Špendi Fidani nato pa mufti prof. dr. Nedžad Grabus.

O sporočilih hidžre in njenih izhodiščih je govoril Hafiz Fidani, ki z letošnjim septembrom svojo karierno pot nadaljuje v Sarajevu. Hafiz Špendi Fidani je v džematu Ljubljana opravljal dolžnost imama od leta 2011. Mevlud je bila lepa priložnost za izrazitev hvaležnosti za njegov doprinos pri delovanju džamata Ljubljana in Islamske skupnosti v RS v obdobju od leta 2011 do 2018, kar je poudaril tudi mufti prof. dr. Nedžad Grabus v svojem nagovoru.

Hidžra v prenesenem pomenu predstavlja nov začetek ter pripravljenost na nove izzive, ki jih novo okolje prinaša zato hafizu Špendiju Fidaniju želimo veliko uspeha na novi poti.