Izbor hadisa v razmislek: Iskrenost

Hasan, sin Alija, pravi da si je od svojega dedka poslanca Muhammeda, a.s., zapomnil naslednje: »Opusti vse, kar je sumljivega, drži se tistega, o čemer ne dvomiš. Zares je iskrenost notranji mir, laž pa notranji nemir.« (Tirmizi: 2518 – Tako je govoril poslanec Muhammed, a.s.)

Iskrenost je stvar odločitve kot tudi pomembna vrlina človeškega življenja. Vsi ljudje si želimo zaupnih in ljubečih odnosov, v katerih bomo lahko iskreni drug z drugim vendar v vse bolj odprti in tekmovalni družbi, iskrenost vse bolj izginja, izrinjajo jo druge dobrine kot so tekmovalnost za prestiž, dobiček ali pa celo golo preživetje. Posledica je naraščanje neiskrenosti in pomanjkanje sočutja. Bistvo iskrenosti je v tem, da živimo v skladu z našimi vrednotami in prepričanji. Najlepše, kar lahko naredimo za sebe in ljudi, ki jih spoštujemo in imamo radi, je biti iskren.

*Hadis je vse, kar je Božji poslanec Muhammed, a.s., rekel, delal ali odobril. Hadis ponazarja rabo Božjega razodetja v praksi in njegove posebnosti, hkrati pa ponuja razlage, nujno potrebne za njegovo razumevanje.