Trinajsto srečanje hadžijev in ikrar dova v Ljubljani

V nedeljo, 5. avgusta 2018, je bilo organizirano trinajsto srečanje hadžijev oziroma romarjev in ikrar dova (molitev ob odhodu na hadž) za tiste, ki se bodo romanja v Meko in Medino udeležili letos.

Imami iz Slovenije (Senad Karišik, Nevres Mustafić, Zinaid Mahmutagić, Ifet Suljić, Munzir Čelenka, Fahrudin Smajić, Mustafa Gavranović, Sead Karišik, Bilal Efendić, Hamza Muratspahić, Zikrija Hodžić, Redžep Hodžić in Samir Jusić) so izvedli program, ki je popestril svečanost.

Dobrodošlico prisotnim je zaželel imam Senad Karišik. V imenu letošnjih hadžijev je prisotne pozdravil imam Mustafa Gavranović, ki bo letošnji vodič.

Zbrane vernice in vernike je nagovoril mufti prof. dr. Nedžad Grabus, ki je v začetku nagovora izrekel priprošnjo Vzvišenemu Bogu, da olajša potovanje letošnjim romarjem ter jim sprejeme obred romanja, ki ga bodo opravili. V nadaljevanju je spregovoril o hadžu kot dolžnosti muslimanov, ki so jo dolžni opraviti enkrat v življenju. Mufti Grabus je izpostavil nekaj nasvetov letošnjim romarjem kako in na kakšen naj opravijo romanje v Mekki.

Na koncu je imam Mustafa Gavranović prebral ikrar dovo za letošnje romarje in zaprosil Vzvišenega Boga, da sprejme hadž vseh bodočih romarjev iz Slovenije.

Romarji, ki bodo letos opravili hadž, so: imam Mustafa Gavranović, Hazima Mulalić, (Ljubljana), Esma Hasanić (Ljubljana), Ferid Fazlić (Ljubljana), Smajo Ramić (Ljubljana), Derviša Veljačić (Ljubljana), Nezir Joldić (Ljubljana), Muharem Fejzulai (Maibor), Hava Fejzulai (Maribor), Ibrahim Fazlić (Maribor), Fuad Omerdić (Jesenice), Ramiza Omerdić (Jesenice), Hase Kateran (Jesenice), Huska Zukić (Jesenice), Zehida Brandić (Kranj), Suvad Mehić (Škofja Loka) in Nedžad Sadiković (Trbovlje).

Romarji bodo v svete kraje odpotovali v nedeljo, 12. avgusta. Želimo jim srečno pot.