Džemat Ljubljana zaznamoval pomemben jubilej

V četrtek, 30. novembra 2017, je v dvorani Španski borci v Ljubljani potekala slovesna akademija ”50 let od obnove delovanja Džemata Ljubljana in deset let od vakufskega objekta v Pržanu.”

Slovesne akademije, organizirane na simbolični dan na predvečer 12. rebi-ul-evvela 1439. hidžretskega leta in 1. decembra 2007, ko se je uradno začela realizacija nakupa vakufskega objekta v Pržanu, so se udeležili mufti prof. dr. Nedžad Grabus, predsednik Zbora Islamske skupnosti Eldin Velagić, namestnik muftija Ibrahim Malanović, generalni sekretar Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji mag. Nevzet Porić, imami Ifet Suljić, Sead Karišik, Munzir Čelenka, Samir Jusić, Nazif Topuz, Nijaz Salkić, Fahrudin Smajić, Mustafa Gavranović, Zinaid Mahmutagić, mag. Hamza Muratspahić, Adnan Merdanović, Bilal Efendić, Zikrija Hodžić, Šaban Kazimoski, predsedniki izvršnih odborov Isl. skupnosti v RS, nekdanji imami v džematu Ljubljana Ishak Alešević in mag. Sifet Suljić, muallimi džemata Ljubljana Ela Porić in Izudina Karišik ter številni člani in aktivisti džemata Ljubljana.

Na začetku programa je prisotne nagovoril hadži Asad Adrović, predsednik izvršnega odbora Isl. Skupnosti, ter poudaril, da je to posebno leto za džemat Ljubljana, ker se spominjamo in govorimo o zapuščini 50 let obnovitve dela džemata Ljubljana in 10 let vakufskega objekta v Pržanu, ki je prinesel novo dimenzijo delovanja džemata.

“Nositi emanet dediščine častnih ljudi, ki so v zadnjih 50 letih s svojim načinom življenja potrdili predanost veri in skupnosti, je velika odgovornost in na tej slovesnosti želimo poslati jasno sporočilo, da si bomo še naprej prizadevali, da bo naše delovanje odgovorno tako kot do zdaj in bomo skrbeli za Isl. skupnost in džemat kot za naši največji vrednosti”, je dejal predsednik odbora Isl. skupnosti Asad Adrović.

Senad Karišik, imam v Ljubljani od 1. 2. 2008, je predstavil nekaj svojih opažanj in delil izkušnje svojega imamskega dela:

“Najprej želim poudariti, da pripadamo generaciji, ki je počaščena in izbrana, saj smo sposobni uresničiti načrte, cilje in vizije naših predhodnikov. Predstavljajte si, kako bi se danes počutil, na primer Adil Begović, ki je v 50 letih prejšnjega stoletja obnovil delo džemata v Ljubljani.

Nato se želim zahvaliti vsem vam za sodelovanje v vseh naših projektih od obnove džemata do danes. Vesel sem, da sem imel priložnost spoznati vas. Delavši s svojimi kolegi kot tudi z vami na terenu sem spoznal, da smo s trudom in poštenim delom ter iskrenim odnosom lahko tisti, ki vedo kaj in kako delati, po tem pa sledi rezultat, kot Vzvišeni Bog v Kur’anu pravi: ‘In reci: ‘Trudite se! Bog bo vaš trud videl, in Njegov Poslanec in verniki, in vi se boste vrnili k Tistemu, ki pozna neviden in viden svet, tako da vas bo o tem, kar ste počeli, obvestil.’ (Et-Tevba, 105).

Prav tako menim, da je pomembno, da smo nocoj s svojo prisotnostjo, z različnimi generacijami, s prisotnostjo naših imamov, ki so posejali seme vere v džematu Ljubljana, priča neprekinjenemu delu in blaginji tega džemata, neprekinjeni interpretaciji naše vere, ki je v skladu in kontekstu časa in razmer, v katerih živimo,” je dejal imam Senad Karišik.

Hafiz Špendi Fidani, ki je imam v Ljubljani od 1. 2. 2011, je poudaril, da se danes nahajamo pred uresničitvijo največjega dolgoletnega cilja džemata in skupnosti v vertikali delovanja, in sicer gradnje džamije, ki ga je prva izrazila generacija rahmetli (pokojnega) Adila Begovića, generacija muftija prof. dr. Nedžad Grabusa pa ga uresničuje. Rekel je, da naš obstoj ni več vprašljiv, ampak so pred nami opredelitev in pozicioniranje.

”Zgodovina nas uči, da je na svetovni ravni za človeštvo nalogo vzpostavitve vertikalne dejavnosti imel poslanec Ibrahim, a.s., Božji prijatelj, ki je zgradil Božji hram – Kabo, v častni Meki. Vendar doseganje cilja v vertikali delovanja zahteva njegovo polnost, to je njeno vodoravno ravnino, ki se odraža v širini in globini delovanja. Po opravljanju svoje misije je poslanec Ibrahim, a.s., Boga prosil naslednje: ‘Gospodar naš, pošlji jim poslanca, enega od njih, ki jim bo Tvoje ajete (verz) prenesel in jih učil o Tvoji Knjigi in modrosti ter jih očistil, ker si Ti resnično Mogočen in Moder!’

Poslanstvo in pot Božjega prijatelja, poslanca Muhammeda, a.s., označuje polnost delovanja za človeštvo. Ta pot je vzorec za vsakega posameznika, skupnost in zgradbe, ki želijo imeti naziv Božjega hrama ali hiše. Zato je potrebno prihodnjo strategijo delovanja usmeriti v horizontalno delovanje. Takšno delovanje je najboljši način za preprečevanje vseh vrst odstopanj, zlorabe in napačne razlage vere.

50 obletnica nas zavezuje k nadaljevanju odgovornega delovanja. Čeprav je vera vir najlepših vrednot, v današnjem svetu ni predstavljena kot takšna. Zato nas ti pomembni jubileji obvezujejo, da delovanje džemata prilagodimo in postavimo v sklad s časom in potrebami, v katerih živimo,” je dejal hafiz Špendi Fidani.

V okviru programa je premierno prikazan film ”Napredek naše generacije, vakuf v Pržanu”, ki je posnet v produkciji Urada muftija. Avtorji filma so mufti prof. dr. Nedžad Grabus, Nevzet Porić in Muhamed Halilović. Film je dokumentirano pričevanje o nastanku in razvoju džemata Ljubljana, s posebnim poudarkom na zadnjih desetih letih in nakupu vakufskega objekta u Pržanu. Skupna ocena je, da je nakup vakufskega objekta v Pržanu jeseni leta 2007 dal nov zagon vsem dejavnostim v džematu Ljubljana, kar je omogočilo nenehen razvoj džemata ter izboljšanje dejavnosti na verskem in izobraževalnem področju.

Zbor ilahij in kasid (pobožne pesmi) Alhambra se je predstavil z izvajanjem nekaterih izbranih ilahij in kasid. Zbor je ustanovljen decembra 2012 s ciljem afirmiranja, izvajanja in negovanja islamske duhovne glasbe. Sestavljajo ga dekleta iz džemata Ljubljana. Letos je zbor Alhambra posnel prvo ilahijo v slovenskem jeziku Slavil bi te Gospodar moj.

Izvršni odbor džemata Ljubljana je dodelil zahvalnice za prispevek k razvoju džemata Ljubljana uglednim posameznikom in organizacijam. Zahvalnice so dobili Sejad Alešević, Elvira Alagić, Fehim in Sadeta Avdić, Hakija Alibašić, Muhametsejda Aliriza, Esad Bajrektarević, Hamdija Badić, Jasmin Batić, Elma Bošnjak, Esma in r. Muharem Ferizović, Himzo Grapkić, Esad Hutinović, Damir Hutinović, Hasan in Esma Hasanić, družina Ibričić, Safet Jakupović, Sejad Kanurić, Nasiha in r. Ismet Kanurić, Mehmed Kreštić, Zilhad Kudić, Smail Kudić, Denis  Lelić, Fikret Makić, Esad in Hazima Mulalić, Esad Mujčić, Nurija Pašić, Ismet Porić, Muzafer Rovčanin, Denis Striković, Mesud Veseli, Ekrem Šabić, Mahir Šabani, Zahid Veladžić, Eldin Velagić, Hidajet Zec, Kasim Zulić, Žensko združenje Zemzem, Zbor ilahij in kasid ”Alhambra”, ter Humanitarno društvo Merhamet Slovenije. Zahvalnice so podelili predsednik Izvršnega odbora džemata Ljubljana hadži Asad Adrović ter imama Senad Karišik in hafiz Špendi Fidani.

Izvršni odbor džemata Ljubljana je dodelil posebno zahvalnico muftiju prof. dr. Nedžadu Grabusu in njegovi soprogi gospe Sadiki Grabus za prispevek k razvoju džemata Ljubljana. Na slovesni akademiji je bilo poudarjeno, da je mufti prof. dr. Nedžad Grabus pred dobrimi 11 leti prevzel dolžnost ljubljanskega muftija. Brez njega naša skupnost ne bi bila to, kar je. Mufti prof. dr. Nedžad Grabus je naš vodja v dobrem, človek ideje in jasne vizije Isl. skupnosti v Republiki Sloveniji. Poleg jasne vizije, s katero je prerodil Isl. skupnost v kadrovskem, organizacijskem in infrastrukturnem smislu ter nas naredil ponosne državljane te čudovite države, je s svojim primerom velikega donatorja v vseh projektih Isl. skupnosti še posebej pa za nakup vakufskega objekta v Pržanu, pokazal, kako se uspešno vodi Isl. skupnost.

Mufti je v svojem nagovoru poudaril pomen ohranjanja institucionalnih aktivnosti Isl. skupnosti skozi različne versko-izobraževalne projekte ter džematu Ljubljana čestital zelo pomembno obletnico.

Na koncu programa je mufti dodelil zahvalnice imamom, ki so v preteklosti delali v džematu Ljubljana. Zahvalnice so dobili imam Ishak Alešević (imamsko dolžnost v džematu Ljubljana opravljal od 1985 do 1989, danes pa je imam v Mannheimu v Nemčiji, ki po svojem 47 letnem imamskem delu to leto odhaja v zaslužen pokoj), mag. Nevzet Porić, (imamsko dolžnost v džematu Ljubljana opravljal od 2005 do 2006, danes pa je generalni sekretar Isl. skupnosti v Sloveniji), mag. Sifet Suljić, (imamsko dolžnost v džematu Ljubljana opravljal od 2006 do 2007, danes pa je imam v Behram-begovi džamiji v Tuzli). Almir Dizdarević, vnuk rahmetli (pokojnega) hadži Sulejmana Abdića, je posthumno prejel zahvalnico za r. hadži Sulejmana.

Mufti je dodelil zahvalnice za prispevek k razvoju džemata Ljubljana muallimam Eli Porić, Izudini Karišik in Sumeji Fidani.

Nevres Mustafić