Mevludska svečanost v Kopru

V nedeljo, 26.11.2017, je Izvršni odbor Islamske skupnosti Koper-Izola, organiziral mevludsko svečanost v Gledališču Koper. Mevludske svečanosti, na kateri so bila zbrana znatna sredstva za nakup vakufskega objekta v Kopru, se je udeležil mufti prof. dr. Nedžad Grabus, mag. Nevzet Porić, generalni sekretar Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, namestnik muftija Ibrahim ef. Malanović, imami: Sead ef. Karišik, Zikrija ef. Hodžić, Šaban ef. Kazimoski, Nevres ef. Mustafić, Mustafa ef. Gavranović, Hamza ef. Muratspahić, ter predsedniki džemata Ljubljana, Maribor, Trbovlje in Sežana.

Na začetku programa je Samir ef. Jusić, imam v Kopru, pozdravil prisotne in zaželel dobrodošlico, mevludski program pa so nadaljevali hfz. Špendi ef. Fidani, Munzir ef. Čelenka, Amir ef. Jusić ter Fahrudin ef. Smajić. Samir ef. Jusić je občinstvo spomnil na pomen vlaganja v skupno dobro skozi primere iz življenja Muhammeda, a.s., in njegovih ashabov. Mufti prof. dr. Nedžad Grabus je na začetku svojega nagovora dejal, da ga še posebej veseli, ker lahko vesele trenutke rojstva Muhammeda, a.s., deli z muslimani Kopra in Izole, saj se s sporočili mevluda, ki označujejo izvor in vir življenja, dejansko prenaša lepota Muhammeda, a.s.

”Na tej duhovni ravni delimo radost ne le poslušanjem mevluda, temveč tudi upanjem, da sledimo Muhammeda, a.s., in da bomo z njim na ahiretu (onstranstvu). Torej, zbrali smo se ne samo zato, ker spoštujemo Muhammeda, a.s., ampak tudi zato, ker želimo praktično pokazati, da nam ni vseeno za našo vero, ki se uresničuje v formi duhovnosti in kulture pa tudi civilizacije.

Poslanec nas uči večnih vrednot s katerimi krepimo sebe s ciljem doseganja njegovega ideala. Verjamemo, da je on človek, ki ga je ustvaril Bog z misijo da prenese od Boga zadnjo besedo človeštvu. Čez nekaj dni je dan njegovega rojstva in priložnost, da se spomnimo njegovega življenja v upanju, da lahko uporabimo njegovo idejo. Poslanec, a.s., je opisan v Tori z določenimi lastnostmi, ki se pojavljajo tudi v Kur’anu, kot npr.:

‘O Poslanec, mi smo te poslali kot pričo’. Komu? Poslanec je priča vsem ljudem, ki so ga sledili. On je poslan kot vesela novica ljudem. On je, sam po sebi, vesela novica in on prenaša veselo novico. Tudi med splošnim bojkotom proti njemu se ni nikomur maščeval, prav nasprotno, poudarjal je učenje, da je Bog Milosten in Usmiljen.

V Tori je opisan tudi z naslednjimi lastnostmi: tisti, ki se zanaša na Boga, tisti, ki nima trdega srca in nespodobne naravi, ki se ne prepira z ljudmi. Bil je priljubljen med ljudmi in na zlo ni nikoli odgovoril z zlom. Odpuščal je in bil poln razumevanja do ljudi.

V najtežjih trenutkih je govoril: ‘Jaz nisem poslan da preklinjam, jaz sem poslan kot milost svetovom.’ Te lastnosti so izredno pomembne za razumevanje njegovega poslanstva in za približevanje našega življenja vsaj eni od teh lastnosti. Tu smo se zbrali zato, ker verujemo in sledimo Muhammedu, a.s., in si želimo delati dobro za našo vero ne le v duhovnem in kulturnem smislu vendar tudi v civilizacijskem.”

V nadaljevanju je mufti Grabus govoril o pomenu zgodovinskega spomina in kontinuitete v interpretaciji religije, ki jo Islamska skupnost poudarja v svojem delovanju.

”Naše razumevanje vere je institucionalno in zato je pomembno čuvati Islamsko skupnost in podpirati njene projekte. Letos je bilo izvedenih več pomembnih infrastrukturnih projektov v Ljubljani, Mariboru, Ajdovščini kot tudi nakup vakufskega stanovanja v Kopru.”

Mufti Grabus se je zahvalil vsem, ki podpirajo delo Islamske skupnosti in njene projekte.

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je v letu 2017 obogatila vakufsko premoženje v džematu Koper. Spomladi leta 2017 je bilo prodano imamsko stanovanje na naslovu Mužčev trg 3 za 129.000 evrov, saj je bil neprimeren za stanovanje, meril pa je 56 m². Kupljeno je bilo novo imamsko stanovanje v Kopru, velikosti 103,36 m² po ceni 195.000 evrov. Skupni stroški nakupa novega stanovanja, ki so vključevali stroške agencije, vpis v zemljiško knjigo, overitve in ostalo, so znašali 205.348,00 evrov. Razliko od 76.384,00 evrov je bilo potrebno zagotoviti in na ta način obogatiti vakufsko premoženje. Poleg donacij, ki so jih za ta namen vplačali Mešihat Islamske skupnosti, Odbor Isl. skupnosti Ljubljana, Odbor Isl. skupnosti Jesenice, ter organiziranih sergij (zbrani prostovoljni prispevki) v vseh džematih po Sloveniji, je Odbor Isl. skupnosti Koper na čelu s h. Nazmetom Šerifovskim in še posebej zahvaljujoč angažiranosti imama Samirja Jusića, približno uspel zapreti finančno luknjo v tem projektu. Zahvaljujoč velikodušnim džematlijam (člani) džemata Koper, ki so v teku meseca ramazana, kot tudi na donatorski večerji v Kopru, 26. novembra, podarili sredstva za realizacijo tega vakufskega projekta, je do dokončne izvedbe nakupa vakufskega stanovanja v džematu Koper ostalo neporavnanih le še okoli 5 tisoč evrov.

Posebej poudarjamo delo in delovanje imama Samirja Jusića in prosimo Boga, da mu vpiše med dobra dela vse kar je storil, kar trenutno dela in kar bo še storil za Islamsko skupnost v Sloveniji in džemat Koper.

Nevres Mustafić