Jevmu-l-ašura ali dan ašure – hiero-zgodovinski dan človeške enotnosti

Muharrem je prvi mesec hidžretskega (lunarnega) koledarja. En je od štirih svetih mesecev ešhurul-hurum (zu-l-ka’de, zu-l-hidždže, muharrem in redžeb). Njihova svetost se omenja tudi v Kur’anu. Tri črke ali tri temeljna harfa H-R-M, ki so osnova za izpeljavo mnogih drugih pojmov (harem, muharrem, haram, Mesdžidul-haram, ihram, muhrim, muhterem), ki v etimološkem smislu vključujejo široko paleto pomenov: prepovedan, nedopusten, odvzet, zadržan od, spoštovan, cenjen, ugleden, časten, pomemben, vreden, viden, svet, nedotakljiv. Še iz obdobja pred Razodetjem Kur’ana so imeli ti meseci poseben pomen. Deseti dan meseca muharrema, znan kot Jevmu-l-ašura, v hiero-zgodovinski verigi sega do Muse, a.s., (Mojzesa) po izročilu pa tudi vse do Nuha, a.s. (Noe). Tako je v izročilu zabeleženo, da je na ta dan (Jevmu-l–ašura) Musa, a.s., rešen od dolgoletnega preganjanja  skupaj s svojim ljudstvom, ter da je je Nuh, a.s., s svojimi privrženci zaplul 10. dne meseca redžepa in tako po 150 dneh pristal na planoti Džudijj ter se po mesecu plovbe izkrcal na dan Jevmu-l-ašure. Ker so Božji poslanci na poseben način izražali hvaležnost Vzvišenemu Bogu za milosti odrešitve, se navaja, da so tako Musa, a.s., kot tudi Nuh, a.s., ta dan preživeli v postu.

Božji poslanec Muhammed, a.s., je sledil praksi Musa, a.s., in Nuha, a.s., ter se postil na ta dan in temu izkazoval posebno spoštovanje. Ebu Hurejra je rekel, da je Poslanec, a.s., dejal: “Najboljši post po postu v mesecu ramazanu je post v mesecu muharremu, najboljša molitev po farz molitvi (obvezni del molitve) je nočna molitev!”(El-Muslim) Vrednost posta na dan Jevmu-l-ašure je omenjena tudi v hadisu Božjega poslanca, ki pravi, da post na ta dan briše grehe iz preteklega leta. Ta hadis ni možno dobesedno in preprosto razložiti na način, da je zadostno postiti se en dan (Jevmu-l-ašura) in se tako osvoboditi vseh dnevnih predpisov, ki se v ibadetskem smislu (bogoslužju) nanašajo na Boga v medčloveškem pa na dolžnosti in obveznosti enih do drugih.

Jevmu-l-ašura v svojem bistvu, hiero-zgodovinskem in neprekinjenem sporočilu od Vzvišenega Boga, nudi odrešitev človeku kot Božjem bitju ter vsem drugim živim bitjem (potnikom na Nuhovi, a.s., ladji) pred izzivi naravne sile (potopa, vode) ter nepravičnosti, preganjanja in trpljenja (faraon). Jevmu-l-ašura nima ”status” praznika zato ga na tak način tudi ni potrebno (d)oživljati.

To leto je Jevmu-l-ašura v soboto, 30. septembra 2017. Sledenjem prakse Božjih poslancev se je na ta dan lepo postiti. Simbolična vez z Nuhovo, a.s., ladjo in prvo jedjo na zemlji po potopu je ostala v tradiciji zabeležena kot ašura – jed sestavljena iz različnih, številnih vrst žitaric, ki se pripravlja samo na ta dan.

Nevres Mustafić