Dvanajsto srečanje hadžijev in ikrar dova v Ljubljani

V nedeljo, 20. avgusta 2017, je bilo organizirano dvanajsto srečanje hadžijev oziroma romarjev in ikrar dova (molitev ob odhodu na hadž) za tiste, ki se bodo romanja v Meko in Medino udeležili letos.

Imami iz Slovenije (hfz. Špendi Fidani, Senad Karišik, Zinaid Mahmutagić, Ifet Suljić, Munzir Čelenka, Nijaz Salkić, Fahrudin Smajić, Mustafa Gavranović, Sead Karišik, Bilal Efendić, Nazif Topuz, Hamza Muratspahić in Samir Jusić) so izvedli program, ki je popestril svečanost.

Dobrodošlico prisotnim je zaželel imam Senad Karišik. V imenu letošnjih hadžijev je prisotne pozdravil imam Munzir Čelenka, ki bo letošnji vodič.

Zbrane vernice in vernike je nagovoril generalni tajnik Islamske skupnosti Nevzet Porić. Prenesel je selame (pozdrave) muftija prof. dr. Nedžada Grabusa. V svojem nagovoru je izpostavil pomembnost hadža ter se dotaknil nekaj pomembnih in praktičnih nasvetov glede opravljanja pete islamske dolžnosti. Izpostavil je pomembnost džemata oz. Skupnosti, ki skrbi za organizacijo verskih aktivnosti njenih članov. Zahvalil se je prisotnim imamom, ker so s svojim prihodom podprli projekt in izkazali spoštovanje do romarjev, ki se letos udeležujejo romanja v Mekki.

Na koncu je imam Munzir Čelenka prebral ikrar dovo za letošnje romarje in zaprosil Vzvišenega Boga, da sprejme hadž vseh bodočih romarjev iz Slovenije.

Romarji, ki bodo letos opravili hadž, so: imam Munzir Čelenka, m. Faiza Čelenka, Šačir Imeri, (Koper-Izola), Selime Imeri (Koper-Izola), Amir Ajdinović (Ljubljana), Sali Vokšaj (Ljubljana), Ferid Musić (Ljubljana), Izeta Hodžić (Ljubljana), Zajim Ćehić (Maibor), Ismet Zenkić (Ljubljana), Husein Hamzić (Maribor), Arton Haliti (Maribor), Alen Bratanović (Maribor), Mehmed Muratović (Trbovlje), Zlata Burhan (Trbovlje), Ismihana Sadiković (Jesenice), Fikret Duranović (Ljubljana), Emina Duranović (Ljubljana), Tađedin Saliji (Koper-Izola), Iqbale Saliji (Koper-Izola), Mevledin Sačić (Ljubljana), Saida Kateran (Jesenice), Zehida Bajramović (Ljubljana), Viktor Haliti (Maribor), Fadila Omanović (Jesenice), Arian Ramadani (Ljubljana), in Zijad Bujaković (Koper).

Romarji bodo v svete kraje odpotovali v četrtek, 24. avgusta. Želimo jim srečno pot.