Peto redno zasedanje Zbora Islamske skupnosti

V nedeljo, 26. marca 2017, je potekalo peto redno zasedanje Zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Zboru je predsedoval predsednik Zbora g. Eldin Velagić, prisotni so bili tudi člani Mešihata, imami in predsedniki izvršnih odborov.

Na dnevnem redu petega rednega zasedanja Zbora Islamske skupnosti so bila splošna in finančna poročila odborov Islamske skupnosti in poročilo Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji za leto 2016. Zbor je enoglasno sprejel vsa poročila in pohvalil delo imamov, predsednikov Odborov in Mešihata. Posebej je pohvaljeno delo muftija prof. dr. Nedžada Grabusa kot glavnega idejnega vodje vseh aktivnosti znotraj Islamske skupnosti. Člani Zbora so posebej izpostavili projekt izgradnje džamije v Ljubljani in čestitali Muftiju za uspešno realizacijo pomembnega projekta za muslimane in Islamsko skupnost v Sloveniji. Poleg poročil za preteklo leto je Zbor sprejel načrt dela in finančni plan Mešihata Islamske skupnsoti za leto 2017. Sprejeti so tudi finančni plani odborov za leto 2017.

Mufti prof. Grabus je v svojem nagovoru spregovoril o Janezu Gabru, dolgoletnem računovodji Islamske skupnosti v Sloveniji, ki je pripravil vsa finančna poročila za preteklo leto, a je v četrtek, 23. marca 2017, po težki bolezni umrl. Mufti Grabus se je Janezu Gabru zahvalil za predano in odgovorno delo v Islamski skupnosti in v imenu Islamske skupnosti izkazal spoštovanje do odnosa in dela Janeza Gabru v preteklem obdobju. V nadaljevanju je Mufti govoril o predanem delu imamov v Islamski skupnosti, ki so najpomembnejši člen v celotnem delovanju Islamske skupnosti. Zahvalil se jim je za njihovo predano delo, ki je zabeleženo tudi v letnem poročilu. Obenem se je zahvalil tudi predsednikom izvršnih odborov za njihov prispevek in pripravljenost, da kot prostovoljci pomagajo pri delovanju Islamske skupnosti. Mufti Grabus je ob tej priložnosti za prihajajoče obdobje napovedal spremembo Statuta Islamske skupnosti v Sloveniji, ki bo v veliki meri poboljšalo delovanje Mešihata Islamske skupnosti. Na koncu je prisotne seznanil s projektom izgradnje džamije v Ljubljani, s trenutnim stanjem in načrti ter načinu zaključka projekta izgradnje džamije v Ljubljani.