Danes je svetovni dan religij

Ljubljana, 16. Januarja (STA) – Po vsem svetu danes praznujejo dan religij. Po podatkih ministrstva za kulturo je pri nas registriranih 48 cerkva in drugih verskih skupnosti, od katerih ima največ pripadnikov Katoliška cerkev. Sledita ji islamska skupnost in pravoslavna cerkev. Verska svoboda je osnovna človekova pravica, njeno svobodo v Sloveniji pa zagotavlja tudi ustava.

Med najpomembnejšimi mednarodnimi dokumenti, ki urejajo versko svobodo, sta splošna deklaracija o človekovih pravicah, ki jo je leta 1948 razglasila Generalna skupščina Združenih narodov, ter konvencija Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Versko svobodo v Sloveniji zagotavlja tudi ustava. Ta med drugim določa, da je delovanje verskih skupnosti svobodno. Določa tudi, da je izpovedovanje vere v zasebnem in javnem življenju svobodno.

V skladu z zakonom o verski svobodi lahko osebe istega verskega prepričanja ustanovijo cerkev oz. versko skupnost. Na ministrstvu za kulturo jo lahko posameznik registrira z najmanj desetimi polnoletnimi člani, ki so slovenski državljani ali tujci s prijavljenim stalnim bivališčem v Sloveniji. Verske skupnosti sicer ustavno varstvo uživajo tudi, če delujejo popolnoma neformalno.

Cerkve ali verske skupnosti sicer ni dovoljeno registrirati, če njen namen, cilji ali način izvajanja verskega nauka, poslanstva, obredov in drugih dejavnosti temelji na nasilju, uporablja nasilna sredstva ter ogroža življenje, zdravje in svoboščine pripadnikov verske skupnosti in drugih oseb, spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, nestrpnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva oziroma spodbuja k nasilju ali vojni, navaja ministrstvo za javno upravo.

Po svetu obstaja več sto skupin religij, vsak si lahko izbere svojo miselnost in vero. Poleg vodilnih Katoliške cerkve, islamske skupnosti in pravoslavne cerkve so v registru ministrstva za kulturo tudi manj znane verske skupnosti, med drugimi Skupnost Baha’i Slovenija, Ordo Templi Orientis, Čezvesoljska Zombi cerkev blaženega zvonjenja, Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, Budistična kongregacija Dharmaling in druge.

 

Vir: STA