V Varšavi organizirana posvetovalna delavnica o zločinih iz sovraštva

Urad OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (OVSE/ODIHR) je v Varšavi organiziral dvodnevno posvetovalno delavnico za organizacije civilnih družb, ki delujejo na področju boja proti zločinom iz sovraštva in nestrpnosti do muslimanov. Na delavnici Najboljši primeri ter izkušnje pri nadzoru, evidentiranju in poročanju o zločinih iz sovraštva do muslimanov je sodelovala tudi predstavnica Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji Sanela Husić.

Dogodka se je udeležilo 25 predstavnikov iz 18 različnih držav. Cilj posvetovalne delavnice je bil med drugim tudi izmenjava izkušenj in mnenj izkušenejših organizacij civilne družbe in organizacij, ki so na tem področju nove. Na delavnicah so tudi analizirani podatki, pridobljeni iz predhodnih let.

Zločini iz sovraštva proti manjšinam se vsak dan dogajajo v bolj ali manj razvitih državah, cilj urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) je poročati o teh zločinih ne samo na podlagi uradnih podatkov, ki so pridobljeni s strani države in policije, temveč tudi na podlagi podatkov, ki so pridobljeni s strani civilnih družb. Priča smo, da se je v zadnjih letih število zločinov drastično povečalo, zato jih moramo spremljati in o njih poročati, saj se kršitelji v največ primerih sploh ne zavedajo posledic in resnosti takšnih zločinov.

Uradne informacije in uradni statistični podatki se velikokrat ne ujemajo s poročanji civilnih družb. Prihaja do razlik, ki včasih pri določenih skupinah odstopajo tudi za polovico. Po uradni poti ni mogoče vedno dobiti željene informacije, saj se uradne ustanove ne morejo ukvarjati z določenimi težavami tako podrobno, kot se z njimi lahko ukvarjajo organizacije civilnih družb. Zato je vloga civilnih družb zelo pomembna pri pridobivanju informacij o zločinih iz sovraštva in za reševanje takšnih težav.

Dodatne informacije si lahko ogledate na naslednjih spletnih straneh:

http://www.osce.org/odihr/286401

http://hatecrime.osce.org/

http://hatecrime.osce.org/infocus/2015-data