Mednarodna konferenca Vakuf v državah EU v Ljubljani

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je v sodelovanju z Islamsko banko za razvoj in Generalnim sekretariatom za vakuf iz Kuvajta 15. in 16. oktobra 2016 organizirala mednarodno konferenco Vakuf v državah EU.

Cilj konference je bil pojasniti vprašanje vakufa kot splošnega dobra na različnih področjih delovanja; izobraževalnem, kulturnem, umetniškem, socialnem, humanitarnem in govoriti o njegovem statusu v evropskem pravnem redu.

Konference so se udeležili mufti dr. Mevlud Dudić, romunski mufti Murat Jusuf, bolgarski mufti dr. Mustafa Hadzhi, sarajevski mufti prof. dr. Enes Ljevaković, predsednik Islamske skupnosti Bošnjakov v Avstriji mag. Esad Memić, namestnik zagrebškega muftija Mevludi Arslani, direktor vakufske direkcije Islamske skupnosti v BiH dr. Senaid Zajimović, glavni imam Medžlisa IS Sarajevo dr. Ferid Dautović, glavni imam za Norveško Senaid Kobilica, glavni imam Medžlisa IS Zagreb hafiz mag. Aziz Alili, direktor Gazi Husrev-begove knjižnice mag. Osman Lavić, profesor na Fakulteti za islamske znanosti v Sarajevu prof. dr. Mustafa Hasani, predstavnik Islamske skupnosti na Kosovu dr. Islam Hasani, direktor vakufa Islamske skupnosti v Makedoniji Driton Dikena, glavni imam za Podgorico in Nikšić Džemo Redžematović, profesor v cazinski medresi mag. Suad Mahmutović, imami Islamske skupnosti v Sloveniji in ostali.

V soboto dopoldne so na uradni otvoritvi prisotne pozdravili mufti prof. dr. Nedžad Grabus, župan Ljubljane gospod Zoran Janković, direktor svetovne organizacije za vakuf gospod Adel Mohammed Al-Sharif in predstavnik Generalnega sekretariata za vakuf Mansour Al-Saqabi.

Po svečani otvoritvi je konferenca postregla s šestimi paneli, v katerih so predavatelji govorili splošno o vakufu in o vakufu v državah, iz katerih prihajajo. V prvem panelu Vakufi skozi zgodovino je predstavljena institucija vakufa v islamskem nauku, ki jo je predstavil sarajevski mufti prof. dr. Enes Ljevaković, ter kulturno-civilizacijski pomen vakufa, ki ga je predstavil dr. Senaid Zajimović, direktor vakufske direkcije v Sarajevu. V drugem panelu je predstavljen vakuf v jugovzhodni Evropi, najprej je mag. Osman Lavić, direktor Gazi Husrev-begove knjižnice, povedal, kaj so vakufname, kakšna sta lahko njihova vsebina in namen, nato je glavni imam Medžlisa IS Sarajevo dr. Ferid Dautović predstavil novejše primere vakufnam v Sarajevu. Drugi panel je zaključila doktorica Sabina Mujkić, ki je govorila o vplivu vakufa na urbani razvoj mest. Tako je predstavila del svoje doktorske disertacije, ki jo je septembra uspešno zagovarjala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

V tretjem panelu so predavatelji predstavili vakufe in vakufname v svojih državah in govorili o izzivih, s katerimi se soočajo. Predavali so dr. Mevlud Dudić, predsednik Mešihata IS u Srbiji, Murat Jusuf, romunski mufti, Mevludi Arslani, namestnik zagrebškega muftija, in Driton Dikena, direktor vakufa IS v Makedoniji.

Na koncu prvega dne so udeleženci konference obiskali gradbišče Islamskega kulturnega centra in džamije v Ljubljani.

V nedeljo, 16. oktobra, je sledil četrti panel, v katerem so bili prav tako predstavljeni vakufi in vakufname v jugovzhodni Evropi, in sicer na primerih Bolgarije, Kosova, Črne gore in Albanije. Svoja dela so predstavili dr. Mustafa Hadzhi, bolgarski mufti, dr. Islam Hasani, svetovalec muftija IS na Kosovu, Džemo Redžematović, glavni imam za Podgorico in Nikšić, ter Uran Kelaj, direktor urada za Vakuf IS Albanije.

Sledil je peti panel, poimenovan Status legata, vakufa in fundacije v evropskem pravnem redu.  Najprej je o pravni ureditvi legata v EU govoril Urban Vrtačnik, odvetnik, ki je bil aktivno angažiran v pripravi dokumentacije za začetek gradnje džamije v Ljubljani in dobro razume pomen in smisel vakufa in fundacij. Nato je o perspektivah vakufa v EU govoril profesor Fakultete za islamske znanosti v Sarajevu dr. Mustafa Hasani, o razvoju vakufa v Sloveniji pa je govoril mufti prof. dr. Nedžad Grabus.

V zadnjem panelu sta predstavnik Islamske banke za razvoj Abdellah Muhammed in predstavnik Generalnega sekretariata za vakuf Jassim bin Gaith predstavila delo organizacij in njihove vloge v razvoju družbenih in kulturnih vakufskih projektov.

Po vpogledu v stanje vakufa in izzive, s katerimi se soočajo islamske skupnosti v jugovzhodni Evropi, so se udeleženci strinjali s tem, da je vprašanje vakufa v državah EU, ko je govora o pravnem statusu, izrazito nerešeno in potrebnega bo še veliko dodatnega napora, da bi se vakuf ohranil v svojem pravem smislu, posebej pa namenu.

Za Islamsko skupnost v Republiki Sloveniji je bila to prva mednarodna konferenca in ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki so bili del tega projekta, posebej predavateljem, ki so predstavili svoje poglede na vprašanje vakufa, in ostalim, ki so aktivno sodelovali v diskusijah in tako prispevali k učinkoviti razpravi in zaključkom.

V bližnji prihodnosti lahko pričakujete izid zbornika, v katerem bodo predavanja združena na enem mestu in tako dostopna vsem, ki jih ta tema zanima.

Ela Porić