Člani džematov Bos. Kostajnica in Bos. Dubica na obisku v Ljubljani

V soboto, 22. oktobra 2016, je skupina članov džematov Bosanska Kostajnica in Bosanska Dubica obiskala Ljubljano in Islamski kulturni center. Člane džemata so spremljali glavni imam medžlisa Bosanska Kostajnica Haris Ahmić, glavni imam medžlisa Bosanska Dubica mag. Safet Beganović, učitelj verouka imam Mustafa Ihtijarević in imam Fikret Delić.

Goste iz BiH so sprejeli hafiz Špendi Fidani ter hadžija Asad Adrović in Izet Sijamhodžić. Po skupaj opravljeni opoldanski molitvi je gostom v dvorani Averroes nekaj besed namenil hafiz Fidani, zaželel jim je dobrodošlico in pohvalil zanimanje za IKC v Ljubljani ter prisotne seznanil z zgodovino muslimanov v Sloveniji.

Po obisku centra v Pržanu so se gostje odpravili na gradbišče IKC. Obiskali so prostore nastajajoče ljubljanske džamije in ostalih objektov ter se na lastne oči prepričali o mogočnosti projekta IKC v Ljubljani. Na gradbišču se je obiskovalcem pridružil tudi hadži Esad Mulalić, ki je govoril o posameznih gradbenih podrobnostih, specifičnih za gradnjo IKC.

Gostje so obiskali tudi nekatere znamenitosti Ljubljane in se nato odpravili nazaj v BiH.