Program za izpopolnjevanje in učenje slovenskega jezika za imame

Od oktobra 2015 do februarja 2016 je v Ljubljani potekal program za izpopolnjevanje in učenje slovenskega jezika za imame. Programa, ki je trajal 30 ur, se je udeležilo 13 imamov iz vseh slovenskih džematov.

Temeljni cilj programa, ki je bil po besedah mentorice izrazito praktično naravnan, je bil nadgraditi znanje slovenskega jezika, ki ga imajo imami, zaposleni v Islamski skupnosti v RS.

V učnem načrtu so bila zajeta področja učenja, s katerimi so udeleženci pridobili na obvladovanju komunikacijskih veščin v slovenščini na različnih interakcijskih ravneh (z otroki, starši, strokovnimi delavci, …), razvili so zmožnost interdisciplinarnega povezovanja vsebin v slovenščini in se spoznali s pogostimi napakami, s katerimi se srečujejo tujci med učenjem slovenskega jezika.

Program je bil tako razdeljen na tri tematske sklope: pisno izražanje v slovenskem jeziku, ustno izražanje v slovenskem jeziku in bosanščina in slovenščina v stiku – odpravljanje napak.

Prvi del je zajemal odpravljanje napak na pisnih izdelkih udeležencev, najobsežnejši del programa je zajemal pridobivanje teoretičnih in praktičnih vedenj in izkušenj o sestavljanju koncepta ustnega besedila v slovenskem jeziku. Udeleženci so se seznanili z vidiki slovenskega jezika, ki so še posebej zanimivi za tiste, ki se jezika šele učijo. To so izgovorjava, naglaševanje, odpravljanje napak, pravila slovenskega pravopisa, pregled sistema časov, širjenje besedišča. Ob razvijanju slovničnih prvin so udeleženci izpopolnjevali še govorne spretnosti. Z obravnavo tem so razvijali in utrjevali svoje znanje slovenskega jezika, kar je omogočilo, da pri govorjenju postanejo bolj samozavestni uporabniki slovenskega jezika v javnosti in zasebnem življenju. V tretjem delu so se udeleženci seznanili s teoretičnimi in praktičnimi jezikoslovnimi dejstvi dveh jezikov v stiku, ki so potrebni za komunikacijo v obeh jezikih. Seznanili so se s pogostimi napakami, ki se pojavljajo v komunikaciji v tujem jeziku. Vsak del programa je temeljil na odpravljanju napak.

Program je bil skrbno in temeljito pripravljen, na urah so bile predstavljene osnove za aktivno in ustvarjalno delo na komunikaciji v slovenskem jeziku.

Na koncu so udeleženci opravljali izpit, ki je bil sestavljen iz več ravni: branje, pisanje, govorjenje.

Pozitivne ocene in zanimanje za nadaljevanje programa za izpopolnjevanje in učenje slovenskega jezika so pokazali potrebo po drugem delu programa, ki bo potekal od septembra do decembra 2016.