Hatme v džematu na Jesenicah

V soboto, 4. junija 2016, je v Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah za 12 učencev, ki obiskujejo verouk, in 12 odraslih žensk potekala prireditev ob zaključenih hatmah 2016/1437.

Da je bil dogodek zanimiv, so pokazali obiskovalci, ki so dvorano napolnili do zadnjega kotička. Dogodka se je udeležil mufti prof. dr. Nedžad Grabus, skupaj z generalnim sekretarjem Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji Nevzetom Porićem, prav tako so bili prisotni tudi imami hafiz Špendi Fidani in Senad Karišik iz Ljubljane, Ifet Suljić iz Škofje Loke, Mustafa Gavranović iz Trbovelj, Sead Karišik iz Kranja, Nijaz Salkić iz Tržiča, Fahrudin Smajić iz Postojne in Emir Omanović iz Krškega.

Program se je začel z recitiranjem odlomka iz Kur’ana, nato sta v uvodnem delu prisotnim nekaj besed namenila jeseniški imam Munzir Čelenka in hadži Fuad Omerdić, predsednik izvršnega odbora. Predsednik Omerdić je hadžiju Atifu Rekiću, dolgoletnemu predsedniku odbora, in hadžiju Ademu Varmazu, dolgoletnemu članu odbora, izročil nagrade za njuno nesebično prizadevanje in sodelovanje v vseh aktivnostih džemata na Jesenicah.

Imam je najprej predstavil udeležence programa, in sicer 12 odraslih žensk: Ališić Rezija, Sadiković Ismihana, Botonjić Senada, Dautović Fatima, Mujezinović Sadeta, Džafić Mirza, Hukarević Sebiha, Hadžić Mirsada, Redžić Bajrima, Huskić Rabija, Mehić Rahmana, Bečić Hajrija, in 12 učencev, ki obiskujejo verouk: Bajrektarević Seldijana, Karahodžić Lejla, Karahodžić Larisa, Ejupović Ajla, Mulalić Elma, Varmaz Hana, Tatarević Edin, Bjelkić Ahmed, Muratović Ernest, Subašić Ali, Varmaz Adin, Varmaz Emir.

Najprej so ženske iz Kur’ana prebrale suro (poglavje) Ali Imran. Nato so otroci iz Kur’ana prebrali ajete (verze) iz sure El Bekare. Na koncu so še na pamet recitirali sure od Ed Duha do En Nas.

Vprašanja iz Ilmihala avtorja Naima Hadžiabdića je učencem postavljal hafiz Špendi Fidani. Prisotni so bili navdušeni nad prikazanim znanjem in otroke tudi spodbujali med spraševanjem. Po preverjanju znanja sta predsednik izvršnega odbora Jesenice in jeseniški imam muftiju prof. dr. Nedžadu Grabusu izročila darilo ob deseti obletnici opravljanja dolžnosti slovenskega muftija.

Nato je besedo prevzel mufti, ki je pohvalil učence in odrasle, ki so vztrajno črpali nova znanja, ter imama Munzira Čelenko in mualimo Faizo Čelenka. Otrokom je svetoval, naj nadaljujejo z obiskovanjem verouka, saj bi bilo škoda, če se takšni talenti ne bi še dodatno kalili. Povedal je, da za vzornike morajo imeti osebo, kot je pokojni (rahmetli) Muhammed Ali, in ne nekoga, ki predstavlja krivo sliko muslimanov. Zahvalil se je vsem in čestital otrokom, staršem, imamu in vsem članom džemata ter jim zaželel prijetne ramazanske dni. Diplome je udeležencem izročil mufti dr. Nedžad Grabus, predsednik izvršnega odbora pa jim je za motivacijo in spodbudo za vztrajno delo naprej izročil primerna darila.

Munzir Čelenka