Vikend seminar o upravljanju s stresom z Aido Tule

Zadnji vikend v februarju je v Izobraževalnem centru Islamske skupnosti na Jesenicah potekal prvi vikend seminar za ženske, ki smo ga naslovili Upravljanje s stresom z aspekta pozitivne psihologije in islama z Aido Tule.

Pozitivna psihologija raziskuje človekove vire in moči. Odkriva, kako človek razvija ustvarjalnost, pogum, zanos, upanje, pozitivna čustva, pozitivna prepričanja, duhovnost, optimizem in še bi lahko naštevali. V središču pozornosti pozitivne psihologije so svetle plati človekove osebnosti. Glavno vprašanje pozitivne psihologije je, kako prispevati h kakovosti posameznikovega življenja. Psihologinja Aida Tule, ki je študij islamske psihologije zaključila na Islamski mednarodni Univerzi v Kuala Lampurju v Maleziji, je znana po svojih navdihujočih predavanjih in povezavi izhodišč pozitivne psihologije z islamom ter krepitvi duhovnosti pri razvoju človekove osebnosti. Osnova islama je v svetovanju, kar so počeli tudi ashabi (prijatelji) s poslancem Muhammedom, a.s. Posvetovali so se z njim glede številnih vprašanj.

Seminar smo začeli z osnovno podlago, in sicer s prisotnostjo (mindfulness), ki pomeni sposobnost uma, da dobro opazuje in se osredotoči na stvar. Um lahko treniramo s petdnevno molitvijo, ki zahteva osredotočenost in zbranost. Nadaljevali smo s Teorijo upravljanja (John Nesh), ki zagovarja mnenje, da je vsak človek interesno bitje, saj ima vsak svoj interes, ki pa ga resničujemo tako, da pomagamo pri uresničenju družbenega interesa, saj karkoli delamo, delamo tudi za sebe. Po uvodu je sledil pogovor o stresu, ki smo ga sprva poskusili definirati, nato smo povedali, da je stres določena preobremenjenost in nezmožnost reševanja nastale težave. Allah, dž.š., vse ustvarja v določenem zaporedju, vse drži v ravnovesju (noč in dan, ravnovesje v količini govora, spanja, prehranjevanja, …) in stres nastopi v trenutku, ko se ravnovesje poruši. Da bi lahko razumeli stres in si pri tem pomagali, se nam ponudi koncept Sabur (potrpežljivost) Šejtan (satan) Dova (priprošnja). Obdelali smo vsak del koncepta in ga poskušali pravilno razumeti, da bi nas privedel do končnega cilja – umirjene duše (Nefsu-l-mutmeine). V nadaljevanju seminarja  smo se dotaknili še enega koncepta, in sicer Katalogizacije dobrih lastnosti, ki je znanstveno dokazan. Koncept predstavi lastnosti, ki naj bi jih imela dobra oseba. Dotaknili smo se tudi poglavja čustvene in socialne inteligence skozi razumevanje islamskih filozofov. V zadnjem delu seminarja smo govorili o dovi (priprošnji). Kako pravilno razumeti dovo in kako jo pravilno oblikovati.

Za vse tiste ženske, ki niso imele priložnosti sodelovati na dvodnevnem seminarju, je bilo v soboto, 27. februarja 2016, organizirano predavanje z Aido Tule, na katerem je predavateljica predstavila temo Dinamika družine.

Udeleženke seminarja so bile z izborom predavateljice in teme zadovoljne in strinjale so se, da ob številnih prejetih nasvetih vsak posameznik mora delati na sebi.

Biti zdrav in srečen sta dva najbolj zaželena in pogosta cilja v življenju večine ljudi. Za zdravo in zadovoljno življenje je potrebno fizično in duševno zdravje. Že leta 1949 je Svetovna zdravstvena organizacija definirala zdravje kot stanje popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja, in ne le odsotnost bolezni. Zakaj torej ne bi prevzeli odgovornosti za lastno srečo in izboljšali kakovost svojega življenja? Cilj islama in pozitivne psihologije je delo na človeškem dostojanstvu oziroma dostojanstvenem vedenju v vsaki življenjski situaciji.

Prvi vikend seminar je bil odlično izhodišče za nadaljevanje s podobnimi projekti, s katerimi bomo delali na kakovosti lastnega življenja in širjenja obzorij.