Tribuna o razumevanju večplastne identitete

V petek, 11. marca 2016, je v dvorani Averroes potekala tribuna z naslovom Razumevanje večplastne identitete, o čemer je govoril politolog in doktorski študent Denis Striković.

Predavatelj je predstavil pojem identitete in njen razvoj od obdobja slabitve Otomanskega cesarstva v 19. stoletju in v obdobju Avstro-Ogrske ter v obdobju nastajanja novih držav v začetku 20. stoletja. Predstavil je tudi razumevanje identitete skozi štiri dimenzije, in sicer skozi večplastnost, multiplo dimenzijo, spremenljivost in odnos med individuumom in kolektiviteto. Ker je tematika izredno zanimiva in aktualna, se je na koncu razvil zanimiv pogovor in debata s prisotnimi. Vsem tistim, ki jih tematika bolj zanima, priporočamo članek Denisa Strikovića, ki si ga lahko preberete na naslednji povezavi.