Razpis IV za izbiro izvajalca za izvedbo gospodarske javne infrastrukture za potrebe IKC v Ljubljani

Tokratni razpis vključuje:

  • GRADBENO OBRTNIŠKA DELA IN INSTALACIJE

Potencialni interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na naslovu:

  • Islamska skupnost v Republiki Sloveniji, Cesta Andreja Bitenca 70a, Ljubljana

vsak delovni dan med 9. in 15. uro.

Rok za oddajo ponudb je torek, 12. april 2016, do 12.00.