Izkazovanje časti poslancu Muhammedu, a.s.

Vzvišeni Allah pravi: ”Allah in Njegovi meleki blagoslavljajo Poslanca! Verniki, tudi vi prinašajte blagoslov na Poslanca in ga z besedo ‘mir’ lepo pozdravljajte!” (El-Ahzab, 56).

prikazna

Enes ibn Malik pripoveduje, da je Allahov Poslanec, a.s., rekel: ”Nihče od vas ne bo veroval v popolnosti, dokler mu jaz ne bom bolj drag, kot so mu njegovi starši, otrok in vsi drugi.” V tem kontekstu je Omer, r.a., rekel: ”Allah mi je priča, Poslanec, ti si meni pomembnejši od vsakogar, razen od mene samega.” Takrat mu je Poslanec  rekel:” Ne, Omer, v imenu Tistega, v čigar rokah je moja duša, tvoje verovanje ne bo popolno, dokler ti jaz ne bom dražji tudi od tebe samega.” Omer je rekel: ”No, Allah mi je priča, da si mi zdaj dražji tudi od mene samega.” Poslanec, a.s., je odgovoril: ”Zdaj je tvoje verovanje popolno.”

Zaradi vsega, kar je Muhammed, a.s., naredil za svoj umet (človeštvo), si zasluži, da ga imamo radi, ga spoštujemo in upoštevamo bolj kot kogarkoli drugega. To nam pravi tudi kur’anski ajet, v katerem je Allah rekel: ”… Zato bodo tisti, ki bodo vanj verjeli, ga podpirali in mu pomagali ter mu sledili – rešeni.’‘ (El-Araf, 157).

Naslednji primeri kažejo, kako so ashabi spoštovali Muhammeda, a.s., in ga imeli radi.

Urve ibn Mesud es-Sekafi, r.a., je med opisovanjem Allahovega poslanca rekel naslednje: ”Ljudje moji, Allah mi je priča, kot odposlanec sem bil pri številnih vladarjih. Allah mi je priča, da nisem bil pri nobenem, ki bi ga njegovi privrženci tako spoštovali, kot ashabi spoštujejo Muhammeda, a.s. Ko Poslanec, a.s., govori, oni pazljivo poslušajo, ko jim kaj ukaže, ga oni ubogajo, ko govorijo v njegovi prisotnosti, znižajo ton glasu in tako zelo ga spoštujejo, da ga ne morejo dolgo gledati v oči.” Muhammed ibn Sirin, r.a., prenaša, da je Enes ibn Malik, r.a., rekel: ”Ko si je Allahov Poslanec po hadžu obril glavo, so si ljudje razdelili njegove lase in tudi Ebu Talha je vzel pramen.” Ibn Sirin je rekel: ”Če bi imel en sam njegov las, bi bil srečnejši, kot če bi imel ves svet in vse, kar je na njem.”