Zapustil nas je in na boljši svet odšel hadži Midhat Alagić

Midho3

Po hudi bolezni nas je 2. novembra 2015 oziroma 20. muharrema 1437 v jutranjih urah zapustil hadži Midhat Alagić. 55-letni hadži Alagić je bil član Zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, član Zbora Islamske skupnosti v BiH in dolgoletni predsednik Medžlisa Islamske skupnosti Ljubljana.

Hadži Midhat Alagić se je rodil 9. avgusta 1961 v Bihaću. Odraščal je v Badiću v bližini Bosanske Krupe, kjer je zaključil osnovno šolo. Poklicno šolo za ključavničarja je zaključil v Bosanskem Novem, po tem ga je usoda leta 1979 pripeljala v Slovenijo, kjer je tudi umrl. Hadž je skupaj s soprogo hadži Elviro opravil leta 2006. Na umri je bil leta 2014. Želel si je še kdaj obiskati sveti mesti Meko in Medino. Je oče dveh otrok, hadži Adisa in Dine.

Midho4

Hadži Midhat Alagić je bil človek, ki smo ga cenili, spoštovali in imeli radi. Ni bil konfliktna oseba. Vedno je bil vedrega obraza in nasmejan. Prizadeval si je, da bi se do vseh ljudi vedel lepo, cenil in spoštoval je vsakogar. Ni bil vsiljiv, vedno je bil prijetna družba. Ni se ukvarjal s stvarmi, ki se ga ne tičejo. Nekoč mi je rekel: ”Jaz nimam časa ukvarjati se z drugimi ljudmi. Preveč dela imam s samim seboj, zato niti ne pomislim na to, da bi se ukvarjal z drugimi.” Te besede veliko povedo o njem in njegovi osebnosti. Rad je imel muftije, hafize, imame. Nenehno je kazal veliko spoštovanje do izobraženih ljudi. Nikoli ni učenjakov sprejemal v sedečem položaju. Zaradi spoštovanja jih je vedno sprejel stoje. Tudi ko je ležal v bolniški postelji in smo ga obiskali, se je premaknil in se usedel, ko je to še lahko, ter tako pokazal spoštovanje. Bil je odličen gostitelj. Pogosto smo slišali ljudi govoriti, da sta hadži Midhat in njegova žena hadži Elvira zgledna gostitelja. Malokdo je goste sprejemal kot družina Alagić. Hadži Midho je vedno vztrajal pri tem, da bi goste, ki so ob različnih priložnostih obiskovali Islamsko skupnost v Republiki Sloveniji, gostil tudi sam. Glede na to da smo vedeli, kako prijeten gostitelj je in kako iskreno je njegovo vabilo, smo gostom vedno predlagali, da ga obiščejo im mu tako izkažejo svoje pa tudi naše spoštovanje.

V najbolj ključnih trenutkih je bil predsednik Medžlisa Islamske skupnosti Ljubljana. Skupaj z muftijem prof. dr. Nedžadom Grabusom sta podpisnika kupoprodajne pogodbe za nakup objekta na naslovu Cesta Andreja Bitenca 70 (Pržan).

To je bila strateška odločitev za džemat Ljubljana, pa tudi za celotno Islamsko skupnost v Sloveniji. Nenehno je upošteval nasvete muftija prof. dr. Nedžada Grabusa. Njun odnos je bil profesionalen, kot se za muftija in predsednika medžlisa spodobi, poleg tega sta zgradila bratski odnos in ga do konca negovala. Bil je človek, na katerega smo se lahko vedno zanesli. V reorganizaciji Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, s katero je s svojim prihodom leta 2006 začel mufti Grabus, je hadži Midho Alagić aktivno sodeloval in ji nudil svojo maksimalno podporo. Ko ga je leta 2007 mufti Grabus prosil, da prevzame vlogo predsednika Medžlisa Islamske skupnosti Ljubljana, je z zadovoljstvom sprejel nalogo, ki mu jo je mufti zaupal, in rekel, da se bo njegova družina prostovoljno in maksimalno vključila v delo in delovanje Islamske skupnosti. Tako je tudi bilo. Do leta 2014 je opravljal dolžnost predsednika Medžlisa Islamske skupnosti Ljubljana. Njegova dva mandata bosta ostala v spominu kot obdobje vzpona in uspeha džemata Ljubljana. Poleg infrastrukturnih projektov, kot sta nakup objekta na Cesti Andreja Bitenca 70 in nakup zemljišča ob omenjenem objektu, ki ga je hadži Midho skupaj s še enim članom Islamske skupnosti kupil in uvakufil za Islamsko skupnost, je džemat Ljubljana dosegel velike uspehe na versko-izobraževalnem področju, saj se je število udeležencev mekteba drastično povečalo, poleg tega se je veliko ljudi vključevalo v različne izobraževalne programe, povečalo se je število članov, prav tako tudi udeležba na džumi (petkovi molitvi) ipd.

Hadži Midhat Alagić in njegovi družinski člani so veliko prispevali k projektu Islamskega kulturnega centra. Hadži Midhat spada med največje donatorje tega projekta.

Nekoč je izjavil: ”Mislim, da bom svojo misijo na tem svetu izpolnil takrat, ko se bo odprla džamija v Ljubljani. Moje življenjske sanje so, da, če bo Božja volja, v ljubljanski džamiji opravim molitev, padem na sedždo pred dragim Bogom, saj menim, da ima to največjo vrednost …” Zato je mufti prof. Dr. Nedžad Grabus predlagal, da se dženaza namaz (molitev za umrlega) hadžiju Midhatu Alagiću opravi na ploščadi pred ljubljansko džamijo.

V mandatnem obdobju 2014–2018 je izbran za člana Zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in člana Zbora Islamske skupnosti v BiH. Svoje naloge je opravljal redno in vestno, celo med boleznijo se je udeleževal zasedanj Zbora v Sarajevu.

Midhat Alagic1

Pred kurban bajramom je bolezen napredovala. Vsi smo bili žalostni. Ko smo ga obiskovali, so bila naša srca polna žalosti. V bolnišnici nas je vedno dočakala njegova žena hadži Elvira, ki je pogumno prenašala težke trenutke, skozi katere so morali iti. Tudi v bolnišnici so znali lepo in prijazno sprejeti prijatelje, ki so obiskovali hadžija. Nekoč nam je dejala, da ji je rekel, naj bo vedno tam, saj bo tako lahko sprejemala obiske, in naj jih prijazno pospremi, ko bodo odhajali. Izrekali smo dove (priprošnje) in prosili Vsemogočnega, da mu olajša bolečine. Žrtvovali smo kurbane. Allah je hotel, da hadži Midho zapusti ta svet in odide na drugi večni svet v ponedeljek, 2. novembra 2015.

Bog je hotel, da sem ga v bolnišnici obiskal 1. novembra 2015. Zmolil sem suro Ja-sin. Nato je hadži Midho odprl oči, mi dal roko in rokovala sva se. Rekel sem mu: ”Vse bo še dobro, hadži.” Dvignil je palec in tako potrdil tisto, kar sem rekel. Nato sem mu predlagal, da skupaj izgovoriva šehadet (izpovedovanje verovanja v enega Boga), pokimal je in izgovorila sva ga.

Po predlogu predsednika Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji bo Zbor Islamske skupnosti v Sloveniji ob smrti hadžija Midhata Alagića sklical sejo za vse člane Zbora, člane Mešihata, imame, predsednike izvršnih odborov, prijatelje in sorodnike hadžija Midhata Alagića. Seja se bo odvijala v Ljubljani, Cesta Andreja Bitenca 70, v torek, 3. novembra 2015, z začetkom ob 19. uri.

Imami bodo hadžiju Alagiću namenili hatmo oziroma prebrali, recitirali celoten Kur’an.

Dženaza namaz (molitev za umrlega) bo v torek, 3. novembra 2015, na ploščadi pred ljubljansko džamijo (Parmova ulica) ob 11. uri.

Nato bodo hadži Midhata Alagića odpeljali v Bosansko Krupo.

V sredo, 4. novembra 2015, se bo sprevod odpravil izpred družinske hiše rahmetli (pokojnega) Midhata Alagića v Bosanski Krupi ob 13. uri. Dženaza namaz (molitev za umrlega) se bo opravila v Badiću po ikindiji (popoldanska molitev). Ikindija je ob 14.15 uri.

Rahmetullahi ‘alejhi rahmeten vasi’aten!

Nevzet Porić