Sabur – potrpežljivost

prikazna

Lepi lastnosti, ki med drugim krasita vernika, sta potrpežljivost in prenašanje krivice ter žalitev na poti svojega verovanja v Allaha, dž.š., in v vsakodnevnem življenju. Potrpežljivost ali sabur je prenašanje življenjskih neprijetnosti in neugodnosti in ne podleganje strahu in nemiru zaradi slabih izkušenj ali hudih skušnjav.

Vzvišeni Allah pravi: ”Vzdrži, kakor so vzdržali odločni poslanci.” (El-Ahkaf 35)

Allahov Poslanec, a.s., pravi: ”Nihče ni prejel večjega in boljšega darila, kot tisti, ki mu je podarjen sabur.”

Sabur je v Kur’anu omenjen devetnajstkrat in ob njem so v vlogi njegovih sadov omenjene tudi nagrade zanj: ”Tiste, ki so bili potrpežljivi, bomo zagotovo večkratno nagradili za njihova dela.” (En Nahl 96)

Vernik v trenutkih skušnjave išče oporo in pomoč pri Vzvišenem Bogu, da bi tako potrdil obstoj imana (verovanje v Boga) in ihsana (dobrohotnost). Po drugi strani islam od muslimana zahteva, da je v trenutkih mirnosti in brezskrbnosti ter blaginje hvaležen Allahu, dž.š., saj tako priznava in priča, da je to blaginja, ki mu jo je podaril Gospodar, in je ne sme zanemariti – blaginja, ki hitreje odpre vrata Allahove milosti in pomaga pri skušnjavah.

Allahov Poslanec, a.s., o tem pravi:

”Zanimiv je primer vernika! Ob vsaki življenjski izkušnji pridobi. Z drugimi ni tako, temveč samo z vernikom. Če vernik doživi radost, je za to hvaležen Allahu, in hvaležnost se mu šteje v dobro. Če pa ga doleti kaj slabega, je potrpežljiv in pokončen, in za to držo ga Allah nagradi.” (Muslim)

Vrste potrpežljivosti (sabura):

Potrpežljivost v pokornosti je vztrajanje pri tem, da človek dela dobro in se ravna po verskih predpisih, hkrati pa je pri tem strpen. Zato je Poslanec, a.s., rekel: V dženet (raj) nas pripeljeta potrpežljivost in strpnost ob hudih izkušnjah, medtem ko je ogenj obkrožen s stvarmi za uživanje. ” (Muslim)

Potrpežljivost v skušnjavah je potrpežljivo soočanje z vsem, kar je Vzvišeni Allah določil in predpisal za človeka.

Potrpežljivost z ljudmi je prenašanje žalitev drugih ljudi in njihovih grdih dejanj. Najboljši primer za to vidimo že v življenjih prejšnjih Allahovih poslancev, pa tudi pri poslancu Muhammedu, a.s., ter njegovih zvestih prijateljih. Na zlo je treba odgovoriti z dobrim, treba je odpustiti in biti potrpežljiv. Allah, dž.š., pravi: ”Potrpežljivo prenašati in odpuščati – tako mora ravnati pameten človek.” (Eš-Šura 43)

Nekateri prijatelji Poslanca, a.s., so navadno rekli: ”Človekovega verovanja v Boga nismo šteli za verovanje v Boga, če ni znal potrpežljivo prenesti žalitev.”