Tvoje je tisto, kar daš

Islam nas uči, da dajemo sadako (miloščino), ko imamo za to priložnost. Beseda izvira iz arabskega jezika, iz besede sadaqa, kar pomeni potrditi. Sadaka pomeni plemenito delo v imenu Allaha, dž.š.

Poslanec Muhammed, a.s., je dejal: ”Vernikova senca na Sodnem dnevu je njegova sadaka”. (Tirmizi)

Pozvani smo, da vsakič, ko imamo priložnost brez oklevanja delimo miloščino, saj nas lahko obvaruje nesreče. Poslanec je še rekel: ”Allah pravi: ‘O, sin Ademov, daj miloščino, pa bom tudi Jaz milosten do tebe …” (Buhari)

Tu ne gre samo za materialne stvari, ampak za iskren namen. V Kur’anu se nahaja odličen nasvet za vse tiste, ki delijo miloščino in ne pričakujejo ničesar v zameno:

”Tisti, ki darujejo svoje imetje na Allahovi poti, so kot eno zrno, ki daje sedem klasov in v vsakem klasu po sto zrn, toda Allah daje še več, komur hoče. Allah je resnično neizmerno radodaren in vseveden.

One, ki darujejo svoje imetje brez očitkov in žalitev, čaka nagrada pri njihovem Gospodarju – poznali ne bodo ne strahu in ne žalosti.

Lepe besede in odpuščanje so boljši kakor miloščina, ki ji sledijo žalitve, kajti Allah ne potrebuje ničesar in je prizanesljiv.” (El-Bekara, 261−263)

prikazna

Velikokrat rečemo, da bi z veseljem dali miloščino vsakomur, a nam naše finančne zmožnosti tega ne dopuščajo. Je temu res tako? Res je, da nismo vsi premožni, a vsak lahko da toliko, kolikor lahko. Ne potrebujemo velikega bogastva, da bi pomagali nekomu. Kot je razvidno in kur’anskega stavka, sure (poglavja) El-Bekare, sadaka ni samo denar, sadaka je tudi lepa beseda, odpuščanje, sejanje rastlin, dobrodelnost, … Poslanec Muhammed, a.s., je dejal: ”Kdor posadi drevo ali rastlino, katere sadove bodo jedle ptice, ljudje ali živali, se mu bo to štelo kot sadaka (dobro delo).” (Buhari)

Imate preveč oblek in ste na poletnih razprodajah napolnili omare z novimi? Verjamemo, da ob vsakem novem kosu oblačila, staro oblačilo zavržete. Dajte jih tistim, ki jih potrebujejo. Vendar bodite previdni in spoštujte dostojanstvo tistih, ki potrebujejo našo pomoč − ne dajajte starih, izpranih in raztrganih oblačil. Poslanec Muhammed, a.s, nas je naučil: ”Muslimana, ki obleče drugega muslimana, bo Allah zaščitil, dokler še najmanši del obleke ostane na njem.” (Ahmed)

Kolikokrat ste na cesti, pločniku, v svoji ulici videli nekaj, kar bi lahko zmotilo mimoidoče, avtomobile, kolesarje? Poslanec, a.s., nam svetuje: ”… umik ovire s poti je sadaka.” (Buhari)

Za tistega, ki nima denarja ali priložnosti posaditi drevo, podariti rabljena oblačila, Poslanec, a.s., pravi: ”… lepa beseda je sadaka, vsak korak proti džamiji je sadaka …” (Mutefekun alejhi)

Na koncu je že sam nasmeh lahko sadaka: ”Nasmeh, ki ga nameniš svojemu bratu, je sadaka.” (Et-Tirmizi)

Tudi sadaka je lahko priložnost za ohranjanje ramazanskega duha čez celo leto.

Vse, kar bomo podarili v imenu Boga, je naše in nas bo gotovo dočakalo tam, kjer bo to najbolj potrebno. Kur’an pravi: ” ..Tistega dne bodo ljudje odhajali v različnih skupinah, da bi se jim pokazala njihova dela; kdor bo naredil za kanček dobrega – bo to videl, in kdor bo naredil za kanček slabega – bo to videl.” (Ez-Zalzal, 7−8)