Molitev je najlepše darilo miradža

Slava Njemu, ki je v enem delu noči svojega služabnika prepeljal iz Mesdžidul-Harama v Mesdžidul-Aksa in čigar okolico smo blagoslovili, da bi pokazali nekaj Svojih znamenj, kajti On vse sliši in vse vidi.

S temi besedami Vzvišeni Allah začenja kur’ansko poglavje El-Isra, pripovedovanje o pomembnem dogodku, ki se je zgodil pred hidžro Muhammeda, a.s., v Medino. Ta dogodek, o katerem Allah, dž.š., govori, je znan kot ”isra in miradž”. Pripovedovanja o isri in miradžu so nam dobro znana, saj se vsako leto spominjamo tega dogodka in ga obeležujemo s primernimi programi. Letos se Lejletu-l-Miradž obeležuje v petek, 15. maja 2015 ali 26. redžeba 1436 po akšam namazu (prvi večerni molitvi).

Isra in miradž sta dva med seboj povezana dogodka. Isra je nočno potovanje, ko je Muhammed, a.s., šel iz Meke v Jeruzalem, ki je tretje najpomembnejše mesto za muslimane. Po tem je bil Muhammed, a.s., povzdignjen v nebo, kjer je govoril z Vzvišenim Allahom (miradž) in se še isto noč vrnil v Meko. Ta dogodek sam po sebi predstavlja eno izmed mudžiz (dokazov poslanstva) našega Poslanca, a.s.

Na tem potovanju je Poslanec, a.s., srečal številne poslance in v Jeruzalemu za vse skupaj vodil molitev. Na različnih nebeških nivojih je srečal tudi druge poslance, ki so mu zaželeli dobrodošlico. Najbolj zanimivo srečanje je bilo srečanje z Musa, a.s., ki ga je zanimalo, kaj mu bo Allah ukazal in kaj mu bo prepisal za obveznost.

Poslanec, a.s., je po tem, ko je povzdignjen do skrajnih mej, do katerih lahko kakršnokoli bitje sploh prispe, z besedami, polnimi hvale, strahospoštovanja, ljubezni in milosti, govoril z Allahom, dž.š.: ”Naša čast, spoštovanje in dobra dela pripadajo samo Allahu. Božji Poslanec, bodi milosten in blagoslovljen. Naj bo z nami in z vsemi dobrimi sužnji Božji mir in blagoslov.” Te besede verniki izgovarjajo vsak dan, ko opravljajo pet dnevnih molitev in se tako spominjajo tega pomembnega dogodka in pogovora.

Medtem ko je bil Poslanec, a.s., na miradžu, je dobil ukaz, da on in celotna skupnost muslimanov po vsem svetu morajo v enem dnevu opraviti 50 molitev. Po tem ukazu bi morali opraviti 170 rekatov (sestavni del molitve), in sicer samo obveznih.

Poslanec, a.s., je to sprejel in se napotil nazaj. Ko je šel mimo Musa, a.s., ga je ta vprašal, kaj mu je Allah ukazal. Poslanec mu je povedal za 50 dnevnih molitev. Musa, a.s., ki mu je bilo ukazano podobno, je Muhammedu, a.s., svetoval, naj se vrne in zaprosi Allaha, da zmanjša to število molitev. Poslanec, a.s., se je tako vračal k Allahu, dokler se število molitev ni zmanjšalo na pet. Takrat je Allah dž.š., rekel: ”Teh pet molitev je vrednih kot petdeset.” Poslanec, a.s., ni imel več poguma, da bi Allaha prosil za še manjše število, zato je pri tem tudi ostalo.

Molitev je največje in najlepše darilo, ki ga je prejel Muhammed, a.s., in njegova celotna skupnost po vsem svetu. Molitev je poseben način zahvale Allahu, dž.š, ki je sestavljena iz predpisanih dejanj in se začenja s tekbirom (slavljenje in poveličevanje Allaha), konča pa s selamom.