Predstavitev Bosansko-slovenskega slovarja v Šolskem centru Velenje

V četrtek, 5. marca 2015, je v Šolskem centru Velenje potekala predstavitev Bosansko slovenskega slovarja.

Predstavitve , ki jo je poleg Šolskega centra Velenje organiziral Kulturno-izobraževalni zavod Averroes iz Ljubljane, se je udeležilo veliko število dijakov in profesorjev. Najprej je nekaj uvodnih besed povedal direktor Šolskega centra Velenje mag. Ivan Kotnik in predstavil nekaj šolskih projektov, med drugim tudi sodelovanje s šolami iz Bosne in Hercegovine. Program je povezovala gospa Katarina Rošer in na začetku povedala nekaj osnovnih značilnosti slovarja. Nato je besedo prepustila lektorici slovarja Milojki Mansoor in soavtorici slovarja Amri Halilović, ki sta poudarili pomen slovarja in povedali, kako je potekalo triletno delo na slovarju.

FullSizeRender (12)

Na koncu sta besedo prevzeli dijakinji Šolskega centra Velenje Lejla Hasić in Merima Merzlak, ki sta povedali, kaj v njuni družini predstavljata bosanski in slovenski jezik. Izpostavili sta tudi vrednost Bosansko-slovenskega slovarja in poudarili, da bo to uporaben priročnik za bodoče študente.