Starši odpirajo dženetska vrata

Dobrohotnost in skrb za starše sodita med najboljša dela, ki jih predpisuje islam. V Kur’anu se na več mestih govori o starših. Zapovedujeta se ubogljivost in hvaležnost do staršev. Ubogljivost se kaže v vsem, kar ni prepovedano (haram). Pomaganje in vzdrževanje ter skrb in hvaležnost do staršev so vrednote, ki so trajno zabeležene skozi govor poslanca Muhammeda, a.s. Dobrohotnost do staršev bo nagrajena z dženetom (rajem): starši, kot navaja hadis, odpirajo dženetska vrata. Neubogljivost do staršev je velik greh. Celo po njihovi smrti se moramo zavedati obveznosti, da se jih spomnimo pri molitvah jih spoštujemo in skrbimo za njihove prijatelje.

Nekdo je storil velik greh in vprašal poslanca Muhammeda, a.s., kako naj se odkupi zanj. Poslanec, a.s., ga je vprašal, če je njegova mama še živa. Odgovoril je, da ni. Nato ga je Poslanec, a.s., vprašal, če je živa njegova sestra. Odgovoril je, da je, na kar mu je Poslanec, a.s., odgovoril:  ”Delaj dobro zanjo”.

Nasveti, ki jih je o skrbi za starše in spoštovanju do staršev pustil poslanec Muhammed, a.s, so neminljivi. Njegove besede, ki so polne topline, milosti in ljubezni do staršev, so najboljše zdravilo za človekovo srce.

Ob neki priložnosti je k Muhammedu, a.s., prišel človek in spremljal ga je starček. Muhammed, a.s, ga je vprašal o njem in ta mu je odgovoril, da je to njegov oče. Tedaj mu je Muhammed, a.s, rekel: ”Ko hodita, ne hodi pred njim, ko se želita usesti, se ne usedi pred njim in ne kliči ga po imenu …” (Et-Taberani)