Deklaracija o miroljubnem sobivanju in spoštovanju

Zbor Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji je na seji, 18. januarja 2015, v Ljubljani na predlog muftija dr. Nedžada Grabusa sprejel Deklaracijo o miroljubnem sobivanju in spoštovanju

 

UVOD

 

Zločini, ki so se 7. januarja 2015 zgodili v Parizu, ne puščajo nikogar ravnodušnega. Dobronamerni ljudje po vsem svetu so posebej šokirani, ker se teroristični napadi posplošeno povezujejo z islamom, čeprav so najpomembnejše muslimanske institucije in organizacije ter tako absolutna večina muslimanov najostreje obsodile teroristična dejanja. Nihče razumen ne more sprejeti ubijanja nedolžnih ljudi v njegovem/njenem imenu.

Pritisk na muslimane se nadaljuje s stališči, da to ni dovolj. Od muslimanov se zahteva, da morajo narediti še več, da bi prepričali evropsko javnost, da je njihova vera vredna spoštovanja. Muslimani v Sloveniji celo stoletje pridno delajo in prispevajo k izgradnji boljše družbe in kljub temu se v valovih pojavljajo primeri sovraštva, ki so posledica globalnih dogajanj.

Tudi če pustimo ob strani tiste, ki se močno obremenjujejo s sovraštvom do drugih ver, ras in posebej z islamofobijo in s sovraštvom do islama, morajo muslimani razumeti, da splošni vtis, ki o njihovi veri vlada danes v slovenskih medijih, ni primeren. Muslimani v Sloveniji najostreje obsojajo nasilje, ki ga posamezniki ali organizacije zaradi političnih ali drugih interesov izvajajo v imenu islama. Ne zato, ker nekateri v Evropi sovražijo islam in ne marajo muslimanov, temveč zato, ker so nasilje, teror in sovraštvo v imenu islama napačni in absolutno nesprejemljivi. To je v nasprotju z islamsko moralo in verskim učenjem.

Muslimani morajo jasno in nedvoumno celemu svetu pokazati, da je islam nenasilna vera in učiti svoje otroke, da prava pot do uspeha na tem in rešitev na drugem svetu ni v argumentu moči, temveč v moči miroljubnega argumenta. Pozivamo se na kur’anski stavek: ”V veri ni prisile, prava pot se jasno razlikuje od krive” (Kur’an, II-256), in ”Kdor ubije enega človeka, je isto, kot da je ubil cel svet in kdor reši eno življenje, je isto, kot da je rešil cel svet” (Kur’an, V-32). Tako nadaljujemo s tradicijo muslimanske inteligence in uleme (učenjakov), ki je sprejemala resolucije v času druge svetovne vojne in nasprotovala ubijanju nedolžnih ljudi. Prav tako nadaljujemo s tradicijo sprejemanja deklaracij najvišjih organov Islamske skupnosti po terorističnih napadih v New Yorku, 11. septembra 2001, ter drugih terorističnih napadih.

DEKLARACIJA ZBORA ISLAMSKE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI O MIROLJUBNEM SOBIVANJU IN SPOŠTOVANJU

Ker se po terorističnem napadu na novinarje satiričnega časopisa Charlie Hebdo v Parizu muslimanom poskuša pripisati občutek kolektivne krivde zaradi terorizma, ki se v medijih vztrajno prikazuje, kot da je to v naravi samega islama;

Ker je bošnjaški narod, ki mu pripada večina muslimanov v Sloveniji, skoraj uničen preživel najhujši zločin zoper človečnost, genocid, in bil izpostavljen granatiranju, njihove žene so bile posiljene ter mučene in ker je bošnjaški narod doživel ponižanja v koncentracijskih taboriščih (1992−1995), menimo, da je naša človeška pravica in moralna obveznost, da jasno in glasno nasprotujemo zlorabljanju poslanca Muhammeda, a.s., in miroljubnega imena islama za brutalne posvetne namene, saj to ogroža prihodnost naših otrok;

Ker je večina muslimanov po vsem svetu miroljubnih in radi živijo v miru in sožitju s svojimi sosedi ter skrbijo za omogočanje dostojnega življenja svoji družini ter prispevajo k blaginji širše družbe;

Ker je človeško življenje Božji dar in ima tako vsako človeško bitje pravico do življenja, vere, svobode, imetja in časti;

Ker večina ne sme dovoliti manjšini, da terorizira življenja drugih;

Naj bo s to deklaracijo o miroljubnem sobivanju in spoštovanju celotni slovenski javnosti objavljen izraz občutkov in stališč Zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji kot organizirane skupnosti muslimanov:

I

Da so skupna varnost, humani odnosi, globalna skupnost, spoštovanje državnega in mednarodnega prava, človeškega življenja in integritete temeljne vrednote človekove svobode in enakosti.

II

Da vera al-īmān pomeni: varnost, kontinuiteto, zanesljivost in zaupanje. Zato pomen vere, al-īmān, ni samo vera vernika, temveč tudi varnost tistega, ki živi v vernikovi bližini. Zato tisti, ki je al-mu’min (vernik), kar je stanje al-īmān (notranje varnosti) in al-amān (javnega zaupanja), je pravi musliman in ima rad mir, dela za mir in prispeva k solidarnosti in sodelovanju v družbi. Slabi in agresivni ne bodo podedovali sveta, ampak ga bodo tisti, ki so pripravljeni na sodelovanje, torej miroljubni ljudje, ki delajo za varnost vseh, tj. za skupno varnost.

 III

Da beseda islam ne pomeni kakršnekoli pokornosti, temveč predvsem prostovoljno in sprejemljivo predanost Bogu kot tudi miroljubno in sprejemljivo prakso v imenu Boga. Torej se v sami ideji islama potrjuje zgodovinska resnica, da «v veri ni prisile». To kur’ansko razodetje iz 7. stoletja je edinstveno ne samo po svoji zgodovinski iniciativi, temveč tudi kot dalekosežno božansko napotilo za človeštvo, ki se je do sedaj naučilo, da prisilna pokornost ne bo obrodila sadov ne v religiji in ne v kakršnikoli ideologiji. 

IV

Beseda islam dobesedno pomeni «miroljuben človek», človek, ki širi mir v svetu. To je najbolje pokazal Muhammed, a.s., s svojo definicijo muslimana, ko je rekel: – Musliman, tj., miroljubni človek je tisti, pred čigar rokami in jezikom so varni drugi ljudje!

V

Da je tretji steber islamske stavbe miru in varnosti načelo al-ihsān, ki označuje lepoto in lepo, blagost in blagostanje, dobro in dobroto, duševnost in duhovnost. To pomeni, da vernik musliman, moški ali ženska, mora vedno odražati svoj človeški značaj tako, da bo lep v očeh drugih, da vedno dela dobro za druge, da je vedno dober primer drugim in je vedno dobrodušen do ljudi, da bi dosegli stopnjo muhsina, tistega, ki dela dobro in je miroljuben do drugih, ne samo zato, da bi dobil njihovo pohvalo, temveč tudi zato, da bi Bog videl to dobro in ljubezen, ki jo ponuja drugim, saj ga Bog vidi vedno in povsod. To je najvišja stopnja lepote človeške duše, to je največja moralna vrednota človeškega bitja – in zares je to največji ideal koncepta skupne in globalne skupnosti v islamu. 

VI

Da ni prvič v zgodovini, da se zaradi predsodkov ljudi, priklenjenih z lastnim sovraštvom do drugega, religija razlaga napačno; to ni prvič v zgodovini, da je koncept vere s strani lastnih pripadnikov usmerjen na napačno pot; in ni prvič v zgodovini, da morajo žrtve predsodkov spoznati, da napačno razumevanje njih samih ne bo prenehalo samo po sebi. Žrtve predsodkov morajo vstati in glasno spregovoriti o tem, kaj je njihov resnični koncept življenja, vere, kulture, miru in varnosti kot neodtujljiv del celega človeštva. Ni dovolj, da samo govorijo, žrtve predsodkov morajo delovati na prepričljiv način, tako da svoj govor potrdijo z življenjsko prakso. Primer, ki ga kažeš, je močnejši od tisoč besed praznega govoričenja. Zato najostreje obsojamo ubijanje ljudi ”v imenu islama”. Zloraba islama se mora končati.

VII

Da muslimani morajo priznati, da med njimi obstajajo tudi neodgovorni ljudje, ki s svojimi slabimi dejanji ne delajo dobro za islam in muslimane. Nihče ne razume in ne sprejema tistega, kar nekateri nasilni posamezniki ali skupine povzročajo in se ob tem sklicujejo na plemenito ime islama. Taki ljudje širijo napačne predstave o islamu in muslimanih, zato se bodo prihodnje generacije tega težko osvobodile. 

VIII

Da eno zlo ne opravičuje drugega zla. Muslimanom Vsemogočni Bog zapoveduje, da promovirajo mir in so pravični do vseh ljudi, celo do svojih nasprotnikov, da bi spremenili njihova srca in jih imeli za svoje prijatelje: – Dobro in zlo nista isto. Zato zlo odpravi z dobrim delom in nenadoma bo tisti, ki je sovražen do tebe, postal tvoj najboljši prijatelj. (XLI – 34).

IX

 

Da Zbor Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji poziva vse muslimane v Sloveniji:

(a) da so odgovorni državljani Republike Slovenije;

(b) da vzgajajo in izobražujejo svoje otroke, da postanejo del družbe, v kateri živijo in jo imenujejo svoj dom;

(c) da pokažejo svojim sosedom in prijateljem, da je islam lahko priložnost za izboljšanje socialnih in ekonomskih razmer naše družbe tako, da bomo sledili načela islama, ki nam nalagajo, da nahranimo lačnega in zaščitimo svojega soseda, da živimo v miru in harmoniji;

(d) da povzdignejo glas zoper sovraštvo in se pridružijo zagovarjanju temeljnih načel človeštva ter s svojimi sosedi in prijatelji delijo resnico o tem, da islam ne pripada ne Vzhodu ne Zahodu, temveč srcem tistih, ki želijo živeti v miru in se počutiti varno;

(e) da varujejo Islamsko skupnost v Republiki Sloveniji kot edino in edinstveno skupnost muslimanov, kot organizirano skupnost, ki afirmira duh enotnosti in ohranja islamske in splošne civilizacijske vrednote;

(f) da spoštujejo Univerzalno deklaracijo o človekovih pravicah, ki določa, da ima vsakdo pravico do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki jih določa Univerzalna deklaracija, ne glede na raso, barvo, spol, jezik, vero ali kakšno drugo okoliščino. Posebej pa da spoštujejo njen 3. člen, ki pravi, da ima vsak pravico do življenja, svobode in osebne varnosti;

(g) da spoštujejo 18. člen Univerzalne deklaracije o človekovih pravicah in 18. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki pravijo, da ima vsak pravico do svobode mišljenja, vesti in religije;

(h) da nikoli ne pozabijo preambule Univerzalne deklaracije o človeških pravicah, ki pravi, da sta nespoštovanje in prezir do človekovih pravic povzročila barbarska dejanja, ki so zgrozila vest človeštva.

X

Da glede na vse navedeno Zbor Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji z občutkom ponosa, močne vere in globokega prepričanja v miroljubnost islamske tradicije poziva vse muslimane v Sloveniji:

  • da si z nenehno vzgojo in izobraževanjem mladih, ki izražata plemenite moralne vrednote, predano prizadevajo za svoje cilje ter vedno odkrito in glasno, kot že velikokrat, zavržejo vse oblike in dejanja nasilja kot neislamske, nemoralne in nehumane;
  • da predano izkazujejo nenehno in proaktivno odgovornost in obveznost, da se sistematično angažirajo na vseh nivojih osebnega in institucionalnega sodelovanja ter okrepijo svojo vero in zaupanje do svojih sosedov pri vseh plemenitih in koristnih družbenih aktivnostih;
  • da vsakodnevno storijo vse, kar lahko kot integralni člani svoje skupnosti, ki se jim zaupa, in si kot zaupanja vredni državljani Republike Slovenije medsebojno pomagajo, da bi utrli pot k skupni varnosti in trajnemu miru s pravičnostjo za vse. Pridružite se nam v tem naporu, da sočasno z zavračanjem terorizma obvarujemo in promoviramo pozitivne, konstruktivne in trajne islamske vrednote miru in pravičnosti. Terorizem je vedno napačen ne glede na njegove korenine in cilj.

XI

Da morajo muslimani vedeti, kaj so njihove človekove pravice v smislu predstavljanja svoje skupnosti. Morajo vztrajati pri odpravljanju predsodkov o islamu v slovenski javnosti, predsodkov ki so plod pristranskih medijev in neodgovornih posameznikov. Mislimo na predsodke, ki izzivajo anti-islamske občutke, kar je posledica netolerance in sovraštva.

Medije v Sloveniji moramo nenehno opozarjati, da sprejmejo tudi naše vrednote in cenijo pot (znoj) muslimanskih delavcev pri izgradnji napredne in svobodne Slovenije, da cenijo napor muslimanov v Sloveniji za krepitev vladavine prava in za vsestranski razvoj kulture, sobivanja in spoštovanja v Sloveniji.

Za muslimane je zelo žaljivo in ponižujoče, da nekateri evropski in slovenski mediji vztrajajo s predstavljanjem islama skozi podobo terorizma.

Upamo, da bodo mediji prenehali z retoriko, ki po svetu pošilja napačno sliko o islamu ter tako zastruplja mirno okolje.

Upamo, da se bodo odgovorni v medijih naučili razlikovati med odgovornim poročanjem o dogodkih v svetu in poniževanjem nedolžnih ljudi, ki nimajo nikakršne povezave s temi dogodki. 

XII 

Da muslimani v Sloveniji vedno pomnijo, da ni prava sreča biti ljubljen, temveč je prava sreča tudi ljubiti drugega, saj več kot podarimo ljubezni, več je imamo v sebi in za sebe.

 

»O ljudje, ustvarili smo vas iz moškega in ženske in vas naredili za ljudstva in plemena, da bi se prepoznali med seboj. V očeh Boga je najbolj plemenit tisti, ki se Boga najbolj zaveda! Bog je zares vseveden in z vsem seznanjen. « (XLIX – 13)