Ašura – zelo lepa tradicija

Muharrem je prvi mesec muslimanskega koledarja. Beseda muharrem je arabska beseda, ki ima tri pomene, in sicer svet, nedotakljiv in prepovedan. To je tudi en izmed mesecev, za katere Kur’an pravi, da so sveti. Število mesecev pri Allahu je dvanajst. Po Allahovi Knjigi, od dneva, ko je ustvaril nebesa in zemljo, štirje so sveti.” (et-Tevba, 36)

V hadisu Muhammeda, a.s., je zabeleženo, kateri so ti štirje meseci: Čas kroži, kot tistega dne, ko je Allah ustvaril nebesa in Zemljo. Leto ima dvanajst mesecev, od katerih so štirje sveti: tri, eden za drugim so: zu-l-ka’de, zu-l-hidždže in muharrem ter redžeb, ki je med džumade-l-uhra in ša’banom!” (Buhari)

Deseti muharrem je jevmu-l-ašura ali dan ašure. Ta dan so spoštovali in obeleževali številni narodi pred prihodom Muhammeda, a.s. Na primer predislamski Arabci so obeleževali ašuro s postom, ki so ga podedovali od svojih predhodnikov in zgodovina tega posta je verjetno še iz časov Ibrahima, a.s.

Po hidžri ali preselitvi Muhammeda, a.s., in muslimanov iz Mekke v Medino je poslanec Muhammed, a.s., videl, da se Judje iz Medine postijo ob dnevu ašure. Vprašal jih je za razlog njihovega posta na ta dan, pa so odgovorili: “To je blagoslovljeni dan. Na ta dan je Allah rešil Musa, a.s., (Mojzesa) in njegov narod iz sovražnikovih rok (egiptovskega faraona). Zato se je poslanec Musa, a.s., v znak zahvale Vzvišenemu Bogu postil ta dan.” Muhammed, a.s., je nato povedal: Mojzes nam je zelo blizu”. Zato se je ta dan postil in priporočil drugim, da se postijo. (Buhari) No, poslanec Muhammed, a.s., se je ta dan postil tudi pred preselitvijo iz Mekke v Medino. Rekel je: “Najboljši post po postu v mesecu ramazanu je post meseca muharrema.”

Na dan ašure se muslimani postijo in za iftar (večerja ob koncu posta) pripravljajo posebno hrano, ki se imenuje ašura. To so temelji na postu Nuha, a.s, (Noe) in njegovih sonarodnjakov, ki so preživeli potop. Ta dan so se postili v znak hvaležnosti Vzvišenemu Bogu. Na ladji jim je zmanjkalo hrane, zato so zbrali tisto, kar jim je ostalo. Zbrali so sedem vrst žitaric in vse skupaj zmešali ter skuhali in tako končali post. To je bila po potopu prva skuhana hrana na Zemlji.