Sporočilo za javnost Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji

V zvezi s povabilom televizije Planet TV za gostovanje v oddaji, ki bo predvajana v soboto, 4. oktobra 2014, kjer se bo govorilo o trenutnih razmerah na Bližnjem vzhodu in v kateri bosta nastopila dr. Primož Šterbenc in g. Alim Hasanagić, obveščamo javnost naslednje:

V četrtek, 2. oktobra 2014, je bil v oddajo povabljen tajnik Islamske skupnosti Nevzet Porić, a je zaradi sestave gostov v oddaji odklonil sodelovanje v oddaji na Planet TV. Zato obveščamo javnost, da stališča, ki jih zastopa g. Alim Hasanagić, niso stališča Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki se ograjuje od njega in njegovih stališč v zvezi s trenutno in perečo situacijo v svetu.

G. Alim Hasanagić je večkrat kršil hišni red v objektih Islamske skupnosti in napadal uslužbence ter na svojem spletnem portalu grozil uslužbencem Islamske skupnosti, o čemer je bila obveščena tudi Policija. Za njega velja prepoved vstopanja v objekte Islamske skupnosti.