Sporočilo za javnost ob izidu Kur’ana v slovenščini

Ob izidu prevoda Kur’ana Založbe Beletrina je bilo v slovenskih medijih veliko različnih člankov o tej temi, posebej o vlogi Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji pri tem projektu. Zato želimo podati svoje stališče v zvezi s celotno zadevo.

Projekt prevoda Kur’ana v slovenski jezik je leta 2001 začel nekdanji mufti Osman Đogić. Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je bila vključena v projekt od samega začetka. Finančno je projekt podprlo Ministrstvo za kulturo. Sredstva so realizirana prek Študentske založbe. Organizirani so bili številni sestanki, pogovori in posvetovanja z založniki, prevajalci in ostalimi sodelujočimi. Na teh pogovorih so sodelovali najvišji predstavniki Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji; prof. dr. Enes Karić, mag. Muharem Omerdić in drugi. V obdobju 2006−2014 je samo mufti dr. Nedžad Grabus imel štirinajst sestankov v zvezi s prevodom Kur’ana v slovenski jezik. Sem niso všteti sestanki drugih uslužbencev Islamske skupnosti. Na predlog muftija Grabusa je prof. dr. Enes Karić napisal recenzijo, ki je bila podlaga za spremembe, ki so narejene in so sestavni del aktualnega prevoda. Na našo pobudo je prof. Karić napisal predgovor za omenjeni prevod. Islamska skupnost je financirala ta del projekta kot tudi obiske strokovnjakov, ki so zaradi tega projekta prihajali v Slovenijo. Za Islamsko skupnost finančna plat projekta prevoda nikoli ni igrala pomembne vloge. Zato so vsi zaposleni v Islamski skupnosti, ki so bili vključeni v ta projekt, delali prostovoljno.

Cenimo napor in prizadevanja, ki ga je v ta projekt vložila Študentska založba oziroma Založba Beletrina na čelu z g. Alešem Štegerjem. Trudili smo se najti ustrezne rešitve, toda nismo uspeli. V javnosti je večkrat omenjena Islamska skupnost in neupravičeno napadana zato, ker v končni fazi nismo dali svojega soglasja za prevod Kur’ana. Nekateri novinarji so to maliciozno ocenili kot kapricioznost in majhnost, kar je skregano z logiko. Islamska skupnost projekta prevoda Kur’ana ni podprla zaradi nestrokovnosti. Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je končni prevod Kur’ana dobila šele februarja letos. Takoj je bila imenovana komisija, ki je pregledala prevod in podala negativno mnenje. Medtem je Ministrstvo za kulturo verjetno zahtevalo, da se projekt zaključi. Ministru Grilcu smo poslali dopis in mu predlagali podaljšanje roka za izdajo prevoda. Še več, minister Grilc je 4. decembra 2013 povabil muftija dr. Nedžada Grabusa na pogovor. Ko je dr. Grabus prišel na sestanek, ministra Grilca ni bilo v pisarni, kar je pomenilo, da Islamska skupnost v tem projektu ni pomembna. Za prevajanje Kur’ana mora prevajalec imeti islamsko teološko izobrazbo, nujno je poznavanje islamskih šol tolmačenja kur’anskega besedila. Poleg tega je poznavanje hadisov poslanca Muhammeda, a.s., zelo pomemben faktor. Poznavanje arabskega jezika je ključnega pomena. Ni dovolj biti samo govorec arabskega jezika, ampak se morajo poznati vse skrivnosti tega bogatega jezika. V primeru tega prevoda Kur’ana niso bili izpolnjeni vsi ti pogoji. Ob tej priložnosti lahko navedemo samo en primer nestrokovnosti, mnenje strokovne komisije in naš pogled na prevod bomo objavili ob drugi priložnosti.

II Sura, stavek 26: »Za Allaha ni ponižujoče, če za primer navede mušico ali karkoli večjega od nje …« V tem primeru se vidi, da prevajalca nista poznala intence Kur’ana. Pravilen prevod bi bil, da se namesto »ali karkoli večjega od nje …« zamenja z »ali karkoli manjšega od nje …«. Prevajalca sta vložila ogromen napor in sta podala določene rešitve, ki so zelo dobre, vendar nista bila dovolj usposobljena za takšno delo.

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je preživela težko obdobje, ko govorimo o prevodu Kur’ana v slovenski jezik. Nosila je veliko breme, po drugi strani pa, tako kot pri drugih projektih, ki jih realiziramo, posebej pri projektu izgradnje džamije v Ljubljani, ni imela možnosti sama odločati, temveč so ji bile vsiljene odločitve drugih. Prevod Kur’ana je pomemben projekt. Založbi Beletrina želimo veliko uspeha pri njegovi predstavitvi. Zaradi velikega števila napak ta prevod ne more biti osnova za obredne namene.

                                                            Islamska skupnost v RS