Hadž – približevanje Allahu in Njegovi milosti

Približuje se čas hadža, romanja v Mekko, ki jo vsako leto v času hadža obišče na milijone muslimanov. Hadž poteka ob točno določenem času in na točno določenih mestih. Ravno mesec zu-l-hidždže – čas hadža – se počasi približuje. Po hidžretskem koledarju bo mesec zu-l-hidže nastopil v četrtek 25. septembra 2014.

Letos bo pot za muslimane iz Slovenije, ki si želijo doživeti nepozabno potovanje, organizirala tudi Islamska skupnost  v Republiki Sloveniji. Zelo pomembno pri vsem tem je dejstvo, da je to potovanje le s pozivom Vzvišenega Boga.

Božji poslanec Ibrahim, a.s.,  je zgradil Sveti hram, Kabo. Mnogi predpisi za hadž se simbolno nanašajo na dogodke iz časa Ibrahima, a.s. Hadž je farz, stroga verska dolžnost za vsakega polnoletnega in zdravega muslimana ali muslimanko, ki ima materialne pogoje za pot. V primeru bolezni lahko namesto vas opravi hadž druga oseba (bedel).

Hadž je peta praktična islamska dolžnost, ki ima med drugimi kar nekaj ciljev; na enem mestu se zbere na milijone ljudi, ki prihajajo z različnih delov sveta, kar omogoča, da se ljudje med seboj spoznajo. Prav tako simbolizira enotnost in enakost ljudi. Na tem mestu so vsi ljudje enaki, vsi se udeležujejo enakih obredov in ob tem slavijo Vzvišenega Boga; vse to kaže na enotnost v verovanju in namen obstoja. Med drugim hadž simbolizira približevanje Allahu, Njegovi milosti in okrilju.

Celoten hadž spremlja Telbija, ki jo hadžiji (romarji) nenehno izgovarjajo – Lebejke allahume lebejk, lebejke la šerike leke lebejk. Innel hamde ve ni’mete leke vel mulk, la šerike lek, kar bi pomenilo ”Odzivam Ti se, Bog, odzivam. Odzivam Ti se, saj nihče ni enak Tebi, odzivam Ti se. Samo Tebi se zahvaljujem in samo Ti si milosten in samo Ti si vladar. Nihče Ti ni enak!”

Za hadžije je v okviru vseh obredov, ki jih opravljajo, najbolj pomembno, da so 9. dan meseca zu-l-hidžeta prisotni na planoti Arefat. Prisotnost na Arefatu imenujemo vukuf. Če kdo od hadžijev tega dne ne preživi na Arefatu, se šteje, da hadža ni opravil. Hadžijem se svetuje, da čas na Arefatu posvetijo molitvam Vzvišenemu Bogu, saj je to čas, ko Vzvišeni Bog sprejema naše molitve. Priporočeno je, da se vsi tisti, ki se ne udeležijo hadža, na dan Arefata postijo in si tudi tako prislužijo Božjo milost.

Hadžiji oblačijo ihrame, bele obleke, ki simbolno predstavljajo enakost ljudi pred Bogom. Beli prizor je poseben, ko so vsi hadžiji na planoti Arefat in preživljajo čas v bogoslužju in molitvi.

Glede na to da se približuje čas hadža, bomo tudi na spletni strani Islamske skupnosti namenili več pozornosti tej temi. Priporočamo vam, da nas spremljate.