Dve generaciji zaključili izobraževalni tečaj ”Šola islama”

potrdilo_sola_islama_2V okviru Ženskega združenja Zemzem že tri leta zapored poteka izobraževalni tečaj ”Šola islama” za vse ženske, ki želijo pridobiti nova znanja in obnoviti že pridobljeno znanje s področja vere islama.

Izobraževalni tečaj je potekal ob vikendih, vsako soboto, dve delovni uri in razdeljen v štiri celine, in sicer:

–          Akaid, osnove islamskega verovanja

–          Fikh, osnove petih praktičnih islamskih dolžnosti

–          Sodobna fikhska vprašanja

–          Zgodovina islama in

–          Sufara (uvod v Kur’ansko pisavo) in branje Kur’ana

Celoten program Šole islama poteka dve leti, vsako leto je razdeljeno v dva semestra. V prvem letu udeleženske izobraževalnega tečaja spoznajo teme s področja akaida oziroma osnove islamskega verovanja in v drugem semstru osnove s področja petih praktičnih islamskih dolžnosti s posebnim poudarkom na drugi praktični dolžnosti, in sicer namazu, petdnevni molitvi.

Tiste najbolj vztajne lahko svoje znanje dopolnjujejo tudi naprej, v drugem letu, v katerem imajo udeleženske možnost spoznati, po mnenju ostalih, najbolj zanimiv del, ko spregovorimo o sodobnih fikhskih vprašanjih. Sodobna vprašanja predstavljajo vprašanje evtanazije, transplatacije, abortusa, sodobna ponudba različnih zavarovalnih polic, kreditov, zekat ipd. ter pogled islama na navedena področja. V zadnjem semestru zaključimo s sklopom iz zgodovine islama v katerem ponudimo predavanja o izbranih božjih poslancih.

Predavanja potekajo ob vikendih na način, da začnemo z uro teorije in zaključimo z drugo uro Sufare (uvoda v Kur’ansko pisavo) ali branjem Kur’ana, odvisno od znanja udeleženk tečaja.

V soboto, 14. junija 2014, je potekalo zaključno druženje za drugo generacijo udeleženk, ki so zaključile celoten izobraževalni tečaj Šola islama. Pridružile so se jim tudi udeleženske drugega semestra tretje generacije, ki so letos uspešno zaključile prvi del izobraževalnega tečaja. Ob tej priložnosti so vse prejele potrdilo o opravljenem izobraževalnem tečaju. Udeleženke letošnjega izobraževalnega tečaja Šola islama so: Enisa Huskić, Mireme Islami, Edibe Islami, Edita Shainoska, Minka Behar, Sanda Talić, Samanta Talić, Ramiza Kapić in Zumra Sinanović s prvega leta in udeleženske drugega dela so: Sabina Kantarević, Maida Pašić, Sebiha Fazlić, Sadija Rebronja, Razija Agović, Melita Hrkić, Larisa Halilović, Izeta Halilović, Isma Muratović, Hasnija Crnalić, Enesa Abdić, Emira Bašić in Alma Avdić.

Vsem 22 udeleženkam iskreno čestitamo na izvrstnem znanju, ki so ga pokazale na organiziranem preverjanju znanja, ki je potekalo v soboto 7. junija 2014. Upamo, da bodo svoje znanje o islamu nadgrajevale naprej tudi skozi druge programe, ki jih organizira Islamska skupnost in samoaktivno predvsem z branjem različne literature.

Izobraževalni tečaj Šola islama je organiziran način posredovanja in obnavljanja znanja o islamu na sodoben, praktičen in enostaven način. Tekom treh let smo vse skupaj dojele, da Šola islama ni zgolj samo izobraževalni tečaj kjer udeleženke poslušajo predavnja temveč je to program kjer udeleženke širijo svoja obzorja, spoznavajo nove obraze, sklepajo nova prijateljstva in tisto, kar je za nas najbolj pomembno – postanejo aktivne članice Islamske skupnosti in tako vgradijo del sebe v delovanje in napredovanje razvoja Islamske skupnosti. Zato vabimo vse zainteresirane ženske, da nam se drugo leto pridružijo. Vpis bo potekal od 1. do 25. septembra 2014 na način, da nam povpraševanje pošljete na email naslov: zemzem@islamska-skupnost.si in posredovale vam bomo vse potrebne informacije glede vpisa.

Predznanje za vključitev v tečaj ni potrebno. Tečaj vodijo muallime Isamske skupnosti, in sicer: Sumeja Fidani (Fikh in Sodobna fikhska vprašanja), Ela Porić (Akaid in Zgodovina islama) ter Izudina Karišik (Kur’an). Zahvaljujemo se tudi imamoma Špendiju Fidaniju in Senadu Karišiku za podporo in pomoč pri izvedbi programa.