Zavod Averroes organizira program Inštrukcij in učne pomoči za vse osnovnošolce in srednješolce

Zavod Averroes organizira program Inštrukcij in učne pomoči za vse osnovnošolce in srednješolce. Program zajema inštrukcije iz matematike, slovenščine, fizike, kemije, angleščine, nemščine in drugih predmetov po potrebi.

Poleg inštrukcij ponujamo program učne pomoči kar podrazumeva pomoč pri učenju, izdelavi seminarskih nalog, pripravi plakatov, izpraševanje snovi, pripravo na popravne in maturitetne izpite ipd. Na voljo smo za vse potrebe, ki jih imate pri vašem izobraževanju. Skupaj lahko pridemo do boljšega uspeha.

Program izvajajo za to usposobljen kader in je brezplačen.

plakat_inštrukcije