Sporočilo za javnost ob zaključku razpisa II za izgradnjo Islamskega kulturnega centra v Ljubljani

V četrtek, 24. aprila 2014, se je zaključil rok za pošiljanje ponudb za Razpis II za izgradnjo Islamskega kulturnega centra v Ljubljani.

Tokratni razpis je vključeval 3 izvedbene SKLOPE:

  • SKLOP 1 – PRESTAVITEV ZBIRALNIKA A3 DN 1600
  • SKLOP 2 – GRADBENA JAMA: JET GROUTING PILOTI, GREDE IN SIDRA
  • SKLOP 3 – GRADBENA JAMA: IZKOP, VAROVANJE BREŽIN  IN OPORNI ZID

 

V petek, 25. aprila 2014, je na sedežu Islamske skupnosti potekalo odpiranje prispelih ponudb. Razpisno dokumentacijo je prevzelo 27 podjetij. Ponudbo je oddalo 13 podjetij. Vse prispele ponudbe so ponudbe slovenskih podjetij. Nekatera podjetja so se prijavila kot konzorcij, druga posamezno. Devet ponudb ponuja vse tri sklope, štiri ponudbe ponujajo izvedbo posameznih sklopov.

Sledijo analize prispelih ponudb, vsebin ponudb, ponujenih cen in začetek pogajanj.

Pričakujemo, da bomo v prvi polovici meseca maja začeli z izvajanjem del.