mesihat_8_3_2013_4

NA SEJI MEŠIHATA DOLOČEN DATUM ZA SVEČANOST POSTAVITVE TEMELJNEGA KAMNA ZA IKC

V petek, 8. marca 2013, je v Ljubljani potekala peta redna seja Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji kateri je predsedoval predsednik Mešihata mufti dr. Nedžad Grabus. Seje so se udeležili vsi člani Mešihata: Ibrahim Malanović, Almir Kurspahić, Zejnula Bilali, Nevzet Porić in svetovalec za administrativna in finančna vprašanja Haris Muratagić.

Člani Mešihata so obravnavali poročilo Mešihata Islamske skupnosti v Sloveniji za leto 2012. Poročilo in aktivnosti v letu 2012, so bili pohvaljeni s strani članov Mešihata. Poročilo je bilo ocenjeno kot zelo pregledno, ki vključuje odličen opis dela in delovanja Mešihata v preteklem letu. Člani Mešihata so sprejeli tudi finančno poročilo za preteklo leto. Konstatirali so da je Mešihat posloval pozitivno v preteklem letu ter da je bil finančni plan v celotni upoštevan. Ločeno so razpravljali in sprejeli poročila o delu imamov in predsednikov izvršnih odborov. Konstatirali so da je iz njihovih poročil viden napredek na terenu. Mešihat Islamske skupnosti priporoča, da se imami še več posvetijo obisku članov Islamske skupnosti saj je to eden najbolj pomembnih segmentov delovanja v okolju v katerem delujejo. Člani Mešihata so sprejeli finančni plan za leto 2013.

mesihat_8_3_2013

Predložen okvirni datum sa svečanost postavitve temeljnega kamna za IKC

Predstavljeno je posebno poročilo v zvezi s projektom izgradnje Islamskega kulturnega centra v Ljubljani. Mufti dr. Nedžad Grabus je predlagal “okvirni” datum postavitve temeljnega kamna za Islamski kulturni center v Ljubljani. Predvideni datum svečanosti je sobota 14. septembra 2013. V kolikor ne bo odlašanja v proceduri s strani pristojnih organov se lahko takrat začne izgradnja džamije. Trenutno poteka izdelava projektne dokumentacije oz. projekt za gradbeno dovoljenje. Rok za oddajo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja na Upravni enoti je 1. junij 2013. Če ne bo dodatnih komplikacij lahko pričakujemo gradbeno dovoljenje o konca avgusta, je med drugim povedal mufti dr. Nedžad Grabus.

mesihat_8_3_2013_3

Ustanovljena humanitarna organizacija Al Baraka

Mešihat Islamske skupnosti je na eni od dopisnih sej sprejel sklep o ustanovitvi Humanitarne organizacije Al Baraka. V preteklem obdobju je bila Al Baraka registrirana na AJPES-u, pridobljena je bila davčna številka in odprt transakcijski račun. Za direktorja Al Barake je bil imenovan Ibrahim Malanović, muftijev namestnik. Člani Mešihata so izrazili svoje zadovoljstvo, da je prišlo do ustanovitve humanitarne organizacije, ki se bo ukvarjala s projekti znotraj Islamske skupnosti in širše saj je humanitarna aktivnost ena od osnovnih dejavnosti Islamske skupnosti kot verske skupnosti. Humanitarna organzacija Al Baraka je sestavni del Islamske skupnosti in bo delovala v skladu s Statutom Islamske skupnosti v Sloveniji. V kratkem bo imenovan upravni odbor, ki bo sprejel program dela Humanitarne organizacije Al Baraka.

V nadaljevanju seje je Mešihat obravnaval in sprejel poročilo Kulturno-izobraževalnega zavoda Averroes za preteklo obdobje. Od januarja 2013, je za direktorja Zavoda Averroes imenovan Nevzet Porić, ki je zamenjal na direktorskem mestu muftija dr. Nedžada Grabusa, ki je vodil Zavod Averroes od njegove ustanovitve do danes. Zavod Averroes je ustvaril svojo prepoznavnost v slovenski javnosti z odličnimi izobraževalnimi in kulturnimi projekti, ki jih je organiziral. Pričakuje se da bo Zavod nadaljeval s podobnimi projekti tudi v prihodnje.

mesihat_8_3_2013_5

Poleg drugih tekočih vpršanj so člani Mešihata obravnavali stanje v džematih Ajdovščina in Nova Gorica, ki sta si geografsko zelo blizu. Zato so sprejeli sklep, da se v prihodnjem obdobju angažira imam Amir Hasanović v džematu Ajdovščina, ki bo hkrati skrbel za verske aktivnosti v džematih Ajdovščina in Nova Gorica.

Datum za sejo Zbora Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji je določen za 24. marec 2013.

mesihat_8_3_2013_4