mesihat2

ČETRTA REDNA SEJA MEŠIHATA ISLAMSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJI

V torek, 16. oktobra 2012, je bila organizirana četrta redna seja Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji kateri je predsedoval mufti dr. Nedžad Grabus. Prisotni so bili vsi člani Mešihata, in sicer: Ibrahim Malanović, Almir Kurspahić, Zejnula Bilali in Nevzet Porić. Seji sta prisostvovala g. Haris Muratagić, svetovalec za ekonomsko-finančna vprašnja in tehnični tajnik g. Ifet Suljić.

Člani Mešihata so obravnavali poročila Mešihatovih služb za opravljeno delo v prvih devetih mesecih letošnjega leta. Poročila so bila razdeljena na posamezne aktivnosti, aktivnosti urada muftija oz. Mešihata, aktivnosti džematov in mektebske (veroučne) aktivnosti. Posebej je bilo obravnavano poročilo za Islamski kulturni center. Ob dejstvu da je Islamska skupnost v letošnjem letu zmanjšala dolg za zemljišče za 400.000,00 EUR so se člani Mešihata posebej zahvalili muftiju dr. Nedžadu Grabusu za njegova prizadevanja pri tem projektu in mu dali podporo za nadaljnje korake, ki jih bo potrebno narediti pri realizaciji tega zelo pomembnega projekta za muslimane v Sloveniji. Člani Mešihata so bili seznanjeni, da bo 8. Decembra 2012, organizirano donatorsko srečanje kot »Noč Kur’ana« v Ljubljani na katerem se bo poskusilo zbrati dodatnih sto tisoč evrov. Potem bo vračilo dolga za zemljo zaokroženo na pol miliojon evrov v letu 2012.

mesihat2

Izpostavljen je bil napredek v džemtu Velenje. Zato je Mešihat pohvalil delo vodstva džemata Velenje na čelu z g. Mersadom Derviševićem in imamom Seadom Kariškom za vsa prizadevanja pri obnovi objekta Islamske skupnosti v Velenju. Člani Mešihata pričakujejo, da se bo ta pozitivni trend nadaljeval tudi v prihodnje.

mesihat4

mesihat1