bajram1

CENTRALNA BAJRAMSKA SVEČANOST V LJUBLJANI

Centalna bajramska molitev je bila organizirana v dvorani Slovan na Kodeljevem v Ljubljani. Molitev je vodil mufti dr. Nedžad Grabus. Muftijev nagovor si lahko preberete v nadaljevanju in si ogledate atmosfero skozi fotografije, ki jih je posnel g. Denis Škrgić.

KURBAN BAJRAMSKA HUTBA-PORUKA

MUFTIJE DR. NEDŽADA GRABUSA (2012/1433. h.g.)

Draga braćo,

Danas je Kurban-bajram. To je bajram hodočašća, hadža u muslimanska sveta mjesta Mekku i Medinu i blagdan prinošenja kurbana i solidarnosti sa siromasima, susjedima i svojom užom i širom obitelji.

Misija Muhammeda, a.s., u Mekki imala je dva glavna cilja: osloboditi se lažnih božanstava, to jeste lažnih vrijednosti i uspostaviti socio-ekonomsku pravdu među ljudima. Obje ideje su aktualne i dan-danas. To su ideali neiscrpne inspiracije. Borba protiv lažnih vrijednosti, pseudovrijednosti, i nepravde trajat će sve dok bude trajao ljudski život na Zemlji. Zato je srž islamske vjere svjedočiti da je Uzvišeni Bog Jedan, da nema drugih božanstava koji dijele moć s Njim, da je On Živi i Vječni, da Ga ne obuzima drijemež niti san, da je Njegovo sve što je na Nebesima i na Zemlji. Uzvišeni Bog upravlja svijetom i Njemu ne dojadi održavanje Nebesa i Zemlje. Ljudska iluzija i slabost traga za alternativnim silama i zanemaruje Moć i Snagu Uzvišenoga Boga, Stvoritelja, Tvorca, Davatelja opskrbe i priklanja se lažnim vrijednostima i idolima koji su bespomoćni i ne mogu ni nauditi ni pomoći čovjeku. Zato je hodočašće Kabi osvježenje duše, snaženje vlastite slobode i oslobađanja od svih slabosti koje nagrizaju ljudsku dušu, duh i razum. Vjera u Uzvišenoga Boga uči čovjeka da bude predan samo Stvoritelju neba i Zemlje i oslobađa čovjeka od robovanja bilo kome i bilo čemu na ovome svijetu. Šehadet je svjedočenje vjere koje u čovjeku pokreće sve pozitivne sokove duše i snaženje karaktera koji je sposoban i spreman podnijeti iskušenja dunjalučkih izazova. Iskreno odazivanje na Božiji poziv riječima lebbejkellahumme lebbejk, odazivam Ti se Bože odazivam, lebbejke la šerike leke lebbejk, odazivam Ti se Ti nemaš sudruga odazivam Ti se, innelhamde vennimete leke vel mulk, Tebi pripada zahvala i sva vlast je Tvoja, čovjeka čisti od slabosti koje se godinama talože u dubinama ljudske svijesti. Zato je Muhammed, a.s., rekao da su čovjeku čiji je hadž primljen oprošteni svi grijesi.

bajram13

“Ko obavi hadž Allaha radi, i pri tome se bude čuvao ružnog govora i loših djela, vratit će se čist od grijeha kao na dan kada ga je majka rodila.” (Buharija i Muslim)

Samo čovjek koji se oslobodi svih slabosti može iskreno vjerovati i dostići nivo čestitog vjernika muhsina. Takav insan se čuva nemorala, griješenja, beskorisnih rasprava. Takav insan ne troši imetak na “šejtanske zabave”, ne prigovara na učinjenim dobrim djelima i snažno želi napredak i prosperitet svoje vjere. Takvog insana ne mogu zavesti niti na krivi put odvesti, niti u razbijanje džemata, nikakvi dunjalučki interesi. Takav insan se ne krije iza ovodunjalučke odjeće koja nominalno izgleda islamska, a u suštini je samo zavjesa za prazno stanje duha.

bajram14

Druga važna dimenzija poslaničke misije bila je kritika mekanskog društva koje je izrabljivalo i porobljavalo većinu svojih članova. Otuda je snažna dimenzija mekanske poruke bilo nastojanje da se uspostavi socio-ekonomska prvada među ljudima. Naravno to je ideal kojeg je teško postići, ali to ne znači da ne treba nastojati umanjivati razlike koje postoje među ljudima. Islam je prva religija koja je snažno kritikovala robovlasništvo, uspostavila jednakost među ljudima bez obzira na boju kože i porijeklo. No, povijesne okolnosti i slabost muslimana su zaustavile polet kojeg su pokazale prve generacije muslimana, zato i mi danas imamo puno posla i moramo se boriti da pokažemo kur’ansku viziju slobode u kojoj su ljudi svi jednaki bez obzira na porijeklo i rasu. Obavljanje hadža i sudjelovanje u obredima ljudima pruža mogućnost da se nakratko osjećaju jednakovrijednim među milionima hodočasnika. Kaba je simbol muslimanske vjere, smjer ka kojem se muslimani okreću obavljajući molitvu. Zato je Kaba, Prvi Hram na Zemlji, mjesto u kojem muslimani tragaju za utjehom i nadom ljudskoj duši koja se nastoji osloboditi od okova i zarobljenosti ovodunjalučkih vrijednosti. U vremenima svekolike ekonomske krize i stanja duha na površinu isplivaju slabosti u društvu i najviše trpe najslabiji članovi šire društvene zajednice. Zato je kur’anska i poslanička kritika mekanskog predislamskog društva aktualna i danas kako bi sačuvali minimum društvene jednakosti i pravde, te potakli relevantne faktore da više vode računa o dostojanstvu svakog čovjeka. Smisao kurbanskog bajrama je u činjenici da nas motivira da ozbiljnije razmislimo o našim porodičnim obavezma, da obiđemo svoje roditelje ako ne živimo s njima u istom domaćinstvu, da se sjetimo svojih roditelja koji su preselili na Bolji svijet, proučimo im dovu, da osnažimo svoje porodične veze, sa djecom, braćom, sestarama i širom obiteljskom zajednicom.

bajram4

“I Boga se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze (erham) ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi! (En-Nisa, 1)

Bajram ima snažnu sociajalno-humanitarnu dimenziju. Uz Bajram se učimo pomoći ljudima slabijeg imovinskoga stanja. Ljudi koji žive u težim materijalnim prilikama i čuvaju svoje dostojanstvo, ne prose i ne pružaju ruku zaslužuju naše poštovanje i pažnju i zato uz Bajram moramo pomoći osobe koje imaju te probleme. Najbolje je pomoći one osobe koje poznajemo i za koje smo sigurni da će našu pomoć upotrijebiti na pravi način.

“Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima, i siročadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima… (El-Bekara, 177)

Treća dimenzija Kurban-bajrama je razvijanje dobrosusjedskih odnosa i kroz darivanje kurbana. Za svako društvo je odnos poštovanja među susjedima od velike važnosti jer to utječe na snaženje odnosa u široj društvenoj zajednici.

bajram6

„Tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, rob nije potpunog imana sve dok ne bude volio svome komšiji, ono što voli i samome sebi!” (Muslim)

Ibadeti nam pomažu da snažimo svoju svijest o odgovornosti na ovome svijetu, razvijamo svijest o vjeri u Boga, dž.š., i odgovornsoti na Budućem svijetu.

I mi u IZ u Sloveniji nastojimo svojim djelovanjem pomoći ljudima koji su često na margini društva, ohrabriti ih da, usprkos poteškoćama kroz koje svi prolazimo, na primjeru iskrene vjere Ibrahima i pouzdanog el-emin Muhammeda, a.s., traže inspiraciju za svoje djelovanje. Veliki ljudi poput Ibrahima i Muhammeda, a.s., su prolazili kroz teška iskušenja. Ibrahima, a.s., nije razumio ni njegov otac Azer, a Muhammeda, a.s., njegov amidža Ebu Leheb. Mnogi danas namjerno manipuliraju s našom vjerom i “zbunjuju” poštene ljude koji u vjeri traže spas i  nadu. I mi imamo u svome kolektivnom pamćenju teške periode iz povijesti, pa i danas često postoje manipulacije s našom vjerom. A naša je vjera kao čista voda, kao što voda čuva naše zdravlje islam čuva zdravim naše stanje duha. Stoga je važno čuvati namaz, namaz čuva snažnom našu duhovnu vezu sa Stvoriteljem. Pozivam vas, draga braćo, da razmislite i povedete više računa o namazu, molitvi. Vidite kako je lijepo klanjati bajram-namaz, isto je tako lijepo čuvati namaz tokom svakog dana. To je vrijednost kao i znanje, kada nešto znate to vam niko ne može oduzeti. Čovjeku koji čvrsto vjeruje, obavlja namaz i vodi računa o halalu i haramu lakše je podnijeti iskušenja na ovome svijetu.

Poštovana braćo,

IZ u Sloveniji nastoji već desetljećima riješiti pitanje džamije u Ljubljani. Muslimani u Sloveniji dijele dobre i slabe strane suvremenog života sa svim stanovnicima Slovenije. Muslimani u Sloveniji u velikom procentu pripadaju radničkom staležu i upravo je taj stalež najviše uložio, iz svojih skromnih sredstava, u ogromnu cijenu zemljišta za džamiju i za druge projekte IZ u Sloveniji. Ponosan sam da sam imao priliku sudjelovati u tako velikom i izazovnom projektu sa muslimanima u Sloveniji. Želim se zahvaliti svim prijateljima IZ koji su nam svojim savjetima, prilozima i konkretnim akcijama pomogli da napravimo iskorak, pa makar i puževim korakom, dođemo do trenutka u kojem smo potpisali ugovor sa biroem Bevk&Perović, d.o.o., za izradu projektne dokumnetacije za pridobivanje građevinske dozvole za džamiju. Od 22.10.2012. godine, pitanje izgradnje džamije nije pitanje samo IZ nego odgovornih službi koje će se baviti tim pitanjem. Naš cilj je, ako Bog da, postaviti kamen temeljac prije ramazana 2013, to jeste početkom jula 2013. godine. To pitanje ne zavisi više od nas nego od nadležnih službi Općine i Upravne enote. Naravno, s velikim naporom smanjujemo dug za zemljište, ali i s ponosom ističemo da smo u ovoj godini smanjili dug za 400 hiljada eura, a cilj nam je do kraja godine smanjiti dug barem za još 100 hiljada eura, tako da bi na kraju godine dug iznosio 1.370.000 eura.

bajram1

Braćo i sestre,

Mi živimo u pluralnom svijetu punom izazova. Svako je od nas svijet za sebe i svako je pojedinačno unikatno biće koje je Bog stvorio. Naša je zadaća kao ljudi predanih Bogu, što znači riječ musliman, afirmirati duh tolerancije, poštovanja i međusobnog razumijevanja. To je lakše kazati nego realizirati, jer u suvremenom svijetu punom ratova, sukoba i novih fobija moramo pokazati odvažnost i hrabrost i ustrajno se boriti za slobodu i dostojanstvo svakog čovjeka na Zemlji. Uzvišeni Bog nas je poučio:

“O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu sve zna i nije Mu skriveno ništa.” (Hudžurat, 13)

U tom duhu, uz iskrene želje, želim vam:

 

EID MUBAREK. BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN! ME FAT

BAJRAMI! BAHTALO BAJRAMI! VESEL IN SREČEN BAJRAM!

Predsjednik Mešihata IZ-e u Sloveniji

Dr. Nedžad Grabus, muftija

 

bajram5
Bajram-namaz v Ljubljani
bajram7
Bajram-namaz v Ljubljani
bajram9
Ker je zmanjkalo prostora so molili tudi na tribunah
bajram3
Nagovor muftija dr. Nedžada Grabusa pred začetkom molitve
bajram8
Okrog 4.000 vernikov se je zbralo na bajramski molitvi
bajram12
Obračanje glave levo in desno pomeni konec molitve
bajram1
Zadnja molitev pred čestitanjem