p3310026

OBELEŽEVANJE 41. OBLETNICE OD PRVEGA MEVLUDA V DŽEMATU KOPER

V soboto, 31. marca 2012, je Odbor Islamske skupnosti Koper organiziral mevludsko svečanost ob 41. Obletnici od prve mevludske svečanosti, ki je bila organizirana 14. marca 1971, v telovadnici Kovinarske šole v Kopru. O tem je leta 1971. pisal v »Preporodu«, r. Adil Begović, takratni predsednik Izvršnega odbora Džemata Ljubljana.

V mevludskem programu so sodelovali imami Špendi Fidani (Ljubljana), Munzir Čelenka (Jesence), Adnan Merdanović (Krško), Redžep Hodžić (Izola), Šaban Kazimoski (Sežana) in dva sarajevska imama, ki sta se odzvala povabilu Odbora Islamske skupnosti Koper, Šerif Delić in Miralem Babajić.

Imam v Kopru Nevres Mustafić in predsednik Izvršnega odbora h. Nazme Šerifoski že nekaj let zelo uspešno organizirata svečanost ob obletnici prvih javnih zbiranj muslimanov na Obali.

V imenu muftija dr. Nedžada Grabusa je prisotne nagovoril tajnik Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji Nevzet Porić, ki je prisotne spomnil na nekatera zgodovinska dejstva v zvezi z nastankom in razvojem džemata Koper. Izpostavil je prvo mevludsko svečanost, ki je bila organizirana 14. marca 1971, potem drugo svečanost, ki je bila organizirana 19. marca 1972 tudi v športni dvorani Kovinarske šole. Omeneil je imame, ki so delovali v džematu Koper. Imam Mensur Brdar je od leta 1984 do 1989 opravljal ramazanske aktivnosti v Kopru. Leta 1990 je ramazan z muslimani v Kopru preživel imam Etem Haliti. Do nakupov prostov na Kosovelovem trgu 1, so se muslimani zbirali v koprski Rotundi, ki je v lasti Katoliške cerkve. To je svetel primer sodelovanja Islamske skupnosti s Katoliško cerkvijo na slovenskem. Zanimiv podatek je tudi da je takratni ljubljanski imam Ishak Aleševeć leta 1985 izvajal v teh prostorih tečaj za odrasle o islamu Tečaja se je udeleževalo in ga tudi uspešno zaključilo 16 oseb. To so bili člani Islamske skupnosti.

Januarja 1991 so muslimani v Kopru kupili prostore na Kosovelovem trgu 1 od podjetja Jadran Sežana. Ustnovitvena skuščina džemata Koper je bila organizirana 2. marca 1991. Za predsednika džemata je bil izvoljen Ismail Durmiši. Poleg njega so bili zelo aktivni r. Muhamed Medić, Husein Grošić, Medžait Redžepi in drugi. Prvi uradno zaposleni imam v Kopru je bil Harun Makić, ki je ostal zelo kratko obdobje v Kopru. Od 1. februarja 1993 do leta 1996 je bil v Kopru zaposlen imam Derviš Dervišević. Potem je prišel imam Redžep Hodžić, ki je deloval v Kopru do leta 2008. Potem je v krajšem prehodnem obdobju imamsko dolžnost opravljal imam Adnan Merdanović. Trenutno je v Kopru zaposlen imam Nevres Mustafić.

Tajnik Nevzet Porić je sprogovoril tudi nekaj besed v pomembnosti vakufa (trajno dobro) in dobrih delih po katerih se nas bodo spominjali naši otroci oz. tisti, ki bodo prevzeli Islamsko skupnost in jo popeljali naprej.

Čestitamo džematu Koper obletnico v pričakovanju, da bodo tudi v prihodnje svetel primer dobrega i uspešnega džemata.