p1080246

MUFTI SPREJEL LJUBLJANSKE IMAME IN MUALLIME

V torek, 24. aprila 2012, je na njihovo pobudo, mufti dr. Nedžad Grabus skupaj s tajnikom Nevzetom Porićem sprejel ljubljanska imama Senada Karišika, Špendija Fidanija in muallimi Sumejo Fidani in Elo Porić.

 

Ob tej priložnosti je muallima Sumeja Fidani kot koordinatorica mektebskega pouka, predstavila dosedanje rezultate pri verouku v džematu Ljubjana. Izpostavila je pozitiven trend odziva otrok in njihovih staršev za obiskovanje verouka, ki je v Ljubljani v zadnjem času v velikem porastu. Verouk v Ljubljani poučuje pet oseb, dva imama in tri muallime. Verouk je organiziran v sedmih skupinah, ki so razdeljene po starosti otrok. Tudi v Kamniku izvajajo verouk. Verouk obiskuje 416 otrok. V preteklih sedmih mesecih so veroučitelji imeli vsi skupaj okrog 800 delovnih ur. Poleg rednega pouka so poskušali verouk organizirati na način, da bo privalačen in atraktiven za otroke. Zato so organizirali posebne predstave za otroke v Lutkovnem gledališču, organizirali so izlet na Jesenice kjer so se otroci družili s tamkajšnjimi otroci na verouku itd. Imeli so tudi roditeljske sestanke s starši otrok s katerimi so se pogovarjali o načinu kako izboljšati verouk, ker je trikotnik otrok, starši in veroučitelj zelo pomemben. Muallima Fidani je omenila tudi redne sestanke veroučiteljev, ki jih organizirajo. Ti sestanki so zelo koristni saj na njih dogovorijo strategijo in način izvajanja verouka, analizirajo dosežene rezultate ipd. Ker smo pred koncem šolskega in s tem tudi veroučnega leta, ekipa ljubljanskih veroučiteljev pripravlja izlet otrok v Koper, športna druženja za otroke v Postojni, dan odprtih vrat verouka in zaključno svečanost, ki je predvidena za 17. junij 2012, je sklenila muallima Fidani.

Imama Senad Karišik in Špendi Fidani sta izkoristila priložnost in muftija Grabusa seznanila z nekaterimi aktivnostmi, ki jih izvajajo v džematu Ljubljana. Dogovorjeno je bilo, da se organizira manifestacija “Noč Kur’ana”, ki bo v Ljubljani 19. maja 2012.

Muallima Ela Porića je Muftija seznanila z aktivnostimi, ki potekajo za pripravo obeleževanja 11. julija oz. genocida v Srebrenici.

Mufti dr. Nedžad Grabus je izrazil svoje zadovoljstvo predvsem z načinom izvajanja verouka v Ljubljani. Prepričan je da bo ekipa veroučiteljev v prihodnje dosegala še boljše rezultate. Čestital je vsem skupaj za predanost v njihovem delu in zaprosil Vzvišenega Boga, da jim podari vsako dobro za trud, ki ga vlagajo v Islamsko skupnost.

 

Nevzet Porić