p1070853

TRETJA REDNA SEJA ZBORA ISLAMSKE SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI

V soboto, 24. decembra 2011, je bila v Ljubljani organizirana tretja redna seja Zbora Islamske skupnosti v Republiki. Sejo je vodil prvi podpredsednik Ramo ef. Muzaferović zaradi odstonosti predsednika Zbora.

Poleg članov Zbora so seji prisostvovali mufti dr. Nedžad Grabus, muftijev namestnik Ibrahim ef. Malanović, tajnik Nevzet Porić, ekonomski svetovalec Haris Muratagić, imami in predsedniki izvršnih odborov.

Člani Zbora so bili seznanjeni s strani muftija dr. Nedžada Grabusa o projektu izgradnje džamije, pravkar končanim arhitekturnim natečajem, nadaljnimi načrti in podobno. Predstavil je predlog zbiranja denarja za orplačilo bančnega posojila in pozval vse člane organov Islamske skupnosti in ostale člane IS, da se vključijo v akcijo odplačila posojila, ki bo potekala v naslednjem letu.

Ibrahim Malanović in Haris Muratagić sta poročala o stanju v džematih, finančnem stanju in podobno.

Zbor Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji je potrdil novoizvoljeni odbor džemata Velenje. Število članov v izvršnem odboru džemata Koper je zmanjšal na 7.

V nadeljevanju seje so se člani Zbora in ostali zbrani pogovarjali o tekočih vprašanjih v Islamski skupnosti.