fotografija 1

OBISK MUFTIJA GRABUSA DŽEMATU MARIBOR

Delegacija Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji na čelu z muftijem dr. Nedžadom Grabusom, tajnikom Nevzetom Porićem in tehničnim tajnikom Ifetom Suljićem je obiskala Odbor Islamske skupnosti v Mariboru, 21. decembra 2011.

 

Na sestanku na katerem so prisostvovali muftijev namestnik Ibrahim ef. Malanović, predsednik izvršenga odbora hadži Hilmo Avdić, člana Zbora Zinaid ef. Mahmutagić in Mensud Deleut in člana izvršnega odbora Islamske skupnosti v Mariboru Omer Husaković in Fevzi Demiri je analizirano stanje v džematu Maribor. Hadži Hilmo Avdić je izrazil svoje zadovoljstvo, da je organiziran sestanek in predstavil najbolj pomembne projekte džemata Maribor v letu 2011, in načrte za leto 2012. Udeleženci sestanka so se tudi pogovarjali o delu Zinaida ef. Mahmutagića, obnovi in prilagoditvi novega dela objekta Islamske skupnosti v Mariboru. Mufti dr. Nedžad Grabus je izrazil hvaležnost hadži Hilmi Avdiću, ki je skozi leta prostovoljno skrbel za normalno funkcioniranje džemata Maribor. Zahvalil se je tudi ostalim članom odbora za trud pri delu džemata. Poudaril je da je Ibrahim ef. Malanović zaslužen za stabilnost v džematu Maribor. Mufti je obvestil člane izvšnega odbora, da so načrti Mešihata, da zaposli Zinaida ef. Mahmutagića v Mariboru takoj, ko diplomira na Fakulteti ter, da je Ibrahim ef. Malanović angažiran v Mešihatu v Ljubljani IN, da bo v džematu Marobor vodil petkovo molitev, imel predavanja in vodil izobraževalne projekte. Mufti je zatem seznanil člane izvršnega odbora s projektom nakupa dveh hiš neposredno ob obstoječem objektu Islamske skupnosti v Mariboru. Celoten projekt od začetka do konca je vodil in pripravil mufti dr. Grabus. Pripravil je projekt, podpisal pogodbo z Islamsko razvojno banko in na koncu je Islamska skupnost, 8. Decembra, prevzela nove nepremičnine v Mariboru. To bo v veliki meri izboljšalo možnosti za delovanje džemata Maribor.

Ibrahim ef. Malanović je seznanil prisotne glede priprav parkirišča v bližini mesdžida, sodelovanju z Mestno občino Maribor in širitvi pokopališča v Mariboru. Zaključeno je, da se v letu 2012, končajo začeti projekti obnove objektov Islamske skupnosti v Mariboru. Poudarjeno je tudi, da se posveti več pozornosti realizaciji verskih in družabnih vsebin v džematu, posebej pa, da se posveti več pozornosti verskemu pouku, obisku članov Islamske skupnosti in delu z mladimi.