logo-zemzem

ZAČETEK NOVEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROJEKTA – ŠOLA ISLAMA

V organizaciji Ženskega združenja Zemzem je začel nov izobraževalni projekt pod nazivom ”Šola islama”. V nedeljo, 13. novembra 2011, so se tudi uradno začela predavanja na katerih je bilo prisotnih 31 prijavljenih kandidatk.
Šola islama bo potekala v dveh ciklusih v katerih bodo vse udeleženke imele priložnost spoznati oblasti: Akaida (znanost o islamskem verovanju), Fikha (znanost o verskih predpisih), Kiraeta (branje Kur’ana) in Sufara (kur’ansko pismo).
Predavanja bodo potekala vsako nedeljo po končani opoldanski molitvi in sicer dve uri.
V prvi uri bodo potekala predavanja iz oblasti Akaida (od 13.11.2011 do 26.2.2012), ki jih bo pripravljala muallima Ela Porić. V drugi uri se razdelimo na dve skupini; skupino Kiraeta, ki jo vodi muallima Izudina Karišik in skupino Sufare pod vodstvom muallime Sumeje Fidani.
Po končanem ciklusu predavanj iz oblasti Akaida sledijo predavanja iz oblasti Fikha, ki se bodo pričela 4.3.2012 in bodo trajala do 17.6.2012. Potekala bodo pod vodstvom muallime Sumeje Fidani.
Udeleženke Šole islama bodo svoje znanje izkazale na organiziranih integralnih izpitih in bodo za uspešno opravljene izpite prejele diplomo o končani prvi stopnji Šole islama. Poleg tega bodo udeleženke pridobile osnovna znanja o islamskem verovanju, predpisih ki se vežejo za izvrševanje temeljnih verskih dolžnosti in tisto kar je še posebej vredno; naučile bodo Kur’ansko pismo in se podučile pravilnem branju Kur’ana.
Vsem udeleženkam želimo veliko uspeha in potrpežljivosti pri pridobivanju novih znanj.
Ela Porić