bled_mufti_turk_3

MUFTI DR. NEDŽAD GRABUS NA STRATEŠKEM FORUMU BLED 2011

V okvirju strateškega foruma Bled 2011, je predsednik Republike dr. Danilo Türk organiziral pogovor, 9. septembra, o poročilu Živeti skupaj – povezovanje različnosti in svobode v 21. stoletju. Poročilo so pripravili v imenu Sveta Evrope skupina priznanih strokovnjakov kot so Joseph Martin (“Joschka”) Fischer, bivši nemški zunanji minister,  Emma Bonino, podpredsednica italijanskega senata, Timothy Garton Ash, profesor za evropske študije na Oxfordu, Martin Hirsch, bivši visoki francoski komisar za mlade, Danuta Hübner, bivša poljska ministrica za evropske zadeve, Ayşe Kadıoğlu, profesorica političnih znanosti na Univerzi Sabanci v Istanbulu, Sonja Licht, mednarodno priznana sociologinja in zagovornica človekovih pravic, Vladimir Lukin, bivši komisar za človekove pravice Ruske Federacije, Javier Solana, bivši generalni sekretar Nata in Edward Mortimer, angleški novinar.

Cilj pogovora je bil, da se obdelajo različni aspekti poročila ter, da pripomore v javni razpravi o tem pomembnem vprašanju. Na srečanju so sodelovali visoki gostje, ki jih je povabil predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Na poziv Predsednika je na pogovoru sodeloval tudi mufti dr. Nedžad Grabus, ki se je zahvalil predsedniku za povabilo in posebej za odprtost in resničnem spoštovanju človekovih pravic in spodbudo širše družbene skupnosti za dialog o pomembnih vprašanjih sodobnega sveta.

V poročilu so zajeti največji problemi, težave in izzivi s katerimi se sooča evropska družba.
Mufti dr. Nedžad Grabus je povedal, da je v poročilu poudarjeno, da se  evropska družba temelji na vladavini prava, enakosti pred zakonom, spoštovanju človekovih pravic in svobode itd. V svoji tisočletni tradiciji je Evropa imela polno izzivov. Prvič so močno  poudarjene forme pluralizma in različnosti v evropskem kontekstu. Ko so sprejemane deklaracije in resolucije o človekovih pravicah je bila Evropa  v glavnem monokulturna in monoreligiozna. Zato so izzivi različnosti in pluralizma nova realnost na katero se moramo prilagajati. Ko se v evropskem kontekstu govori o različnosti se v glavnem govori o “drugem”. Zato je pomembno poleg pravic razumeti tudi realnost koliko je možno doseči iste možnosti v izobraževanju, zaposlitvi in posebej pri družbenem angažmaju. V svetu globalne civilizacije razvite države morajo skrbeti tudi o svojih sosedih. Poleg tega, da ima razvite institucije sistema in družbe, visok standard, Evropa mora pomagati svojim sosedom, da izboljšajo svoj standard in dvignejo kvaliteto življenja na višji nivo. Obstajajo že določeni problemi, ki so postali vsakodnevnica evropske domače politike: imigranti, muslimani, Romi, tujci, desne stranke, ksenofobi itd. Pomembno je, da je v poročilu podčrtano, da morajo imeti pomembno vlogo pri iskanju novih rešitev in modelov soživljenja izobraževalne institucije, mediji, nevladne organizacije in verske skupnosti. Preveč se poudarja, da imajo vsi enake pravice. To je v teoriji točno toda v praksi zelo težko izvedljivo, ker nimajo vsi iste možnosti. Zato je pomembno nadaljevati iskanje rešitev, ki bodo omogočile večjem številu ljudi, da dosežejo svoje pravice. V poročilu so poudarjene nekatere institucije, ki imajo ključno vlogo pri razvoju modelov skupnega življenja: izobraževalne institucije, mediji in verske skupnosti. Da bi olajšali razpravo o skupnem življenju se je nujno izogibati ofenzivnemu jeziku v govoru o drugih, govoriti o drugih verah in kulturah s spoštovanjem, govoriti o pomanjkljivostih in problemih kritično in analitično in ne samo zaradi propagande. Na koncu, pomembno je delati na izboljšavi zakonskega in pravnega okvirja, da de problemi lahko rešujejo v okvirjih pravnega reda.

Srečanje muftija dr. Grabusa z dr. Al-Atijjo

Na Strateškem forumu na Bledu se je mufti dr. Nedžad Grabus, 9. septembra srečal z njegovo ekscelenco dr. Khalid Mohamed A. Al-Attiyah ministrom za mednarodno sodelovanje v vladi države Katar.

Mufti dr. Grabus in dr. Al-Atijja sta se pogovarjala o islamskem in kulturnem centru v Ljubljani in natečaju, ki je še vedno odprt za idejno zasnovo ljubljanske džamije ter o drugih aktualnih vprašanjih muslimanov v Evropi.

V času Strateškega foruma Bled 2011, se je mufti dr. Nedžad Grabus srečal z visokim predstavnikom  za BiH g. Valentinom Inzkom, prof. dr. Mirkom Pejanovićem in skupino študentov iz BiH, ki so sodelovali na Strateškem forumu na Bledu.